Jesteś tutaj

Wymiana wodomierzy


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. do listopada 2025r. realizowana będzie sukcesywna wymiana użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

Uwaga !!!

w przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.
tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00
tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00
Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.
W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).


HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

Rejon                                                       planowana data wymiany wodomierzy

Bór Biskupi                                           od 16.05.2022r. do 30.06.2022r.

Podlesie Bukowno                            od 16.05.2022r. do 30.06.2022r.

Olkusz Pomorzany                           od 16.05.2022r. do 30.06.2022r.


O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.