Jesteś tutaj

Awarie i wyłączenia

24.05.2023
Status: Zakończony
Przerwa i zakłócenia w dostawie wody: Bogucin Duży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4,

zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa i zakłócenia

w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Bogucin Duży

 W DNIU 25. 05. 2023 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 15:00

16.05.2023
Status: Zakończony
Przerwa i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Klucze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4,

zawiadamia, że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

Klucze:  ul. Dolna, ul. Górna, ul. Podgórna, ul.Rudnicka, ul. Stawowa, ul. Środkowa, ul. Boczna, ul. Pustynna.

W DNIACH 16.05.2023 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 14:00

08.05.2023
Status: Zakończony
Przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Bukowno

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4,

zawiadamia, że w związku z pracami na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia  i częściowe

przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

BUKOWNO

26.04.2023
Status: W naprawie
Przebudowa sieci wod.-kan. ul. Henryka Dąbrowskiego w Olkuszu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż od dnia 26.04.2023r. rozpoczyna prace związane z

awaryjną przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Henryka Dąbrowskiego w Olkuszu.

Prace będą polegać na wymianie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (do granicy nieruchomości) oraz wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy nieruchomości).