Jesteś tutaj

Usługi dodatkowe


Świadczone usługi dodatkowe: FZ-PG1-R6-4-1-01 (V5)

  • wykonanie przyłącza wodociągowego od granicy nieruchomości do wodomierza
  • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy nieruchomości do budynku
  • montaż studni wodomierzowej
  • wykonanie podejścia wodomierzowego
  • dozbrojenie sieci wodociągowej (np. montaż hydrantu)
  • pomiar wydajności i ciśnienia na hydrantach zewnętrznych i wewnętrznych
  • inspekcja sieci wodociągowej, lokalizacja awarii
  • dezynfekcja instalacji wewnętrznej