Jesteś tutaj

Aktualności

27.01.2023
Status:
VII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

17.01.2023
Status:
E-bok - awaria systemu

Szanowni Klienci w związku z awarią aplikacji e-BOK, mogą Państwo dostawać puste wiadomości e-mail o następującej treści:

„Witaj. Masz nową wiadomość w portalu eBOK. PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu”,

27.12.2022
Status:
Godziny pracy kasy w dniu 30.12.2022r.

Szanowni Państwo,

w dniu 30.12.2022r. kasa Spółki będzie czynna do godziny 12:00

Przepraszany za niedogodności i zapraszamy Państwa w nowym roku w standardowych godzinach.

Szczęśliwego Nowego Roku.

22.12.2022
Status:
Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,

iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych

na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

19.12.2022
Status:
Wesołych Świąt !!!

09.12.2022
Status:
FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej wody
Dlaczego powinniśmy preferować picie wody z kranu? Pochodzenie wody dostarczanej mieszkańcom powiatu olkuskiego to rzadko spotykana sytuacja! Dlaczego? Bo pochodzi ona ze studni głębionych, nie z rzek, nie ze stawów, czy innych zbiorników czy cieków powierzchniowych.
Któż nie ceni sobie wody źródlanej? Powszechnie uznane przekonanie, że woda ze źródła bijącego z głębi ziemi jest zdrowa, dziś nie jest prawdziwa. Badania laboratoriów środowiskowych odkrywają przykry fakt - woda bijąca ze źródełek w 99% badanych próbek jest niezdatna do picia. Co jest powodem takiego stanu? Brak troski człowieka o środowisko naturalne spowodowała, że gleba jest tak skażona bakteriami i czynnikami chemicznymi, że woda wypływająca na powierzchnię ziemi zabiera ze sobą wszystkie te zanieczyszczenia. Picie wody źródlanej jest więc ryzykowne.
29.11.2022
Status:
Czy wiesz, jak działa oczyszczalnia ścieków?
Oczyszczalnia jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, których wykorzystanie prowadzi do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń. Zasada działania oczyszczalni ścieków z założenia jest bardzo prosta. Jednak proces ten jest o wiele bardziej skomplikowany. Dowiedzmy się zatem, na jakiej zasadzie działają oczyszczalnie ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu i w jaki sposób oczyszczane są napływające do nich ścieki.
14.11.2022
Status: Zakończony
Przerwa dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Ryczówek, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko.

W związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

Ryczówek, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko.

W DNIACH 16 i 17. 11. 2022 r. OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 Za utrudnienia przepraszamy.

14.11.2022
Status:
W O D O M I E R Z
Wodomierze to urządzenia mierzące przepływ wody służące do rozliczeń między dostawcą wody a właścicielami poszczególnych lokali, montowane na przyłączach doprowadzających wodę do obiektów budowlanych. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest wodomierz mechaniczny, który jest wprawiany w ruch obrotowy przez strumień przepływającej wody. Obrót wirnika przekazuje do liczydła dane potrzebne do odczytu ilości zużytej wody. Rozróżniamy wodomierze mokrobieżne oraz suchobieżne. Oba typy mogą występować w wersji jedno- oraz wielostrumieniowej. Rozróżniamy również podział wodomierzy w zależności od kształtu wirnika, to m. in. wodomierze skrzydełkowe stosowane do małych przepływów lub śrubowe do przepływów dużych, mających zastosowanie w przemyśle.
03.11.2022
Status:
Jakość wody chlorowanej
”Dzięki wodociągom dostarczającym wodę dezynfekowaną związkami chloru wolnego udało się powstrzymać wyniszczające epidemie w ostatnim stuleciu do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości, wydłużenia się przeciętnej długości życia.”
02.11.2022
Status:
Znaczenie właściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej
Każdy z nas codziennie wytwarza ścieki. Są to wody zużyte w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej.
Czy wiesz, że wprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do ziemi powoduje zanieczyszczenie gleby oraz przenikanie tych zanieczyszczeń do wód podziemnych, z których zasobów zasilane są nasze ujęcia wody. Ścieki nieoczyszczone zanim ponownie trafią do środowiska naturalnego muszą zostać oczyszczone. Aby w bezpieczny sposób, nie zagrażający środowisku naturalnemu dostały się do oczyszczalni ścieków muszą odbyć daleką drogę poprzez system sieci kanalizacyjnej. W przypadku terenów nieskanalizowanych bardzo ważne jest posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz właściwe eksploatowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
20.10.2022
Status:
Edukacyjnie o wodzie słów kilka
Woda jest niezwykłą substancją, która występuje na Ziemi. Jest jedynym związkiem chemicznym, który występuje w trzech stanach skupienia. W wodach powierzchniowych i podziemnych stanowi ciecz, w atmosferze jest gazem, a w opadach (śniegu, gradzie) oraz lodowcach i zmarzlinie istnieje w stanie stałym.
Bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie. Powierzchnia Ziemi jest nią pokryta prawie w 71%. Z tego aż 97% to woda mórz i oceanów. Pozostała część wody jest uwięziona w lodowcach, trwałej pokrywie śnieżnej i zmarzlinie, tworzy rzeki i zbiorniki wodne, znajduje się w wodach podziemnych, glebie, powietrzu oraz jest składnikiem organizmów żywych. Jedynie 2,5% objętości wód naturalnych stanowią wody słodkie, które są niezbędne do życia wszystkich organizmów. Pozostałe 97,5% to wody słone, które nie mają znaczenia, jeśli chodzi o zaopatrzenie ludzkości w wodę pitną. Nazwa „woda słona” wywodzi się od smaku wody morskiej, który pochodzi głównie od rozpuszczonego w niej chlorku sodu. Nie jest ona zdatna do picia, a jej przyjmowanie może być bardzo niebezpieczne. „Woda słodka” zawiera znacznie mniej rozpuszczonych substancji chemicznych. To z niej otrzymuje się wodę pitną.
14.10.2022
Status:
Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze
zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi placówek edukacyjnych przesyłamy słowa najwyższego uznania i szacunku.
Wyrażamy wdzięczność za Państwa pasję i zaangażowanie, tak w proces kształcenia i wychowania, jak i budowania szlachetnych i odważnych postaw młodego pokolenia.
Składamy życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
10.10.2022
Status:
Pracownicy Olkuskich Wodociągów odznaczeni Złotymi Medalami za długoletnią służbę
„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków
wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie”.  Jan Jakub Rousseau 

W dniu 6 października br.  sześciu Pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu  zostało odznaczonych Złotymi Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie a samego aktu wręczenia dokonał Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita. W tym wyjątkowym dniu Zarząd Spółki wyraził słowa ogromnego uznania za poświęcenie i trud włożony w pracę na rzecz Przedsiębiorstwa, a tym samym lokalnej społeczności. Słowa te kierował zarówno do odznaczonych jak i wszystkich pozostałych pracowników Olkuskich Wodociągów. Prezes Zarządu Pan Tadeusz Chwast w imieniu Zarządu Spółki każdemu odznaczonemu wręczył list gratulacyjny wraz z serdecznymi życzeniami realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
20.09.2022
Status:
Prace na sieci wodociągowej - Bukowno ul. Olkuska, Ogrodowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości BUKOWNO ul. Olkuska ,ul. Ogrodowa 43-113 ;28-98 w dniu 23.09.2022 od godz.7:00 do 14:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

14.09.2022
Status:
KOMUNIKAT - Zmiana cennika od 23.09.2022r. do 31.12.2022

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje,

iż od dnia 23.09.2022r.  zmieniają się opłaty za wodę i ścieki w związku ze zmianą stawek taryfowych na podstawie aktualnie obowiązującej

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin:

09.09.2022
Status: W naprawie
Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

 

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

09.09.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY PODGRABIE, BOGUCIN MAŁY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4,

zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi  na sieci wodociągowej nastąpią przerwyi zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

część Podgrabia ( od sk. z ul. Zamkową do końca miejscowości), Bogucina Mały,  Bogucin Duży i Czarny Las.                                     

w dniu 09. 09. 2022 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

09.09.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - PODGRABIE, BOGUCIN MAŁY, BOGUCIN DUŻY, CZARNY LAS

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi  na sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

19.08.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - OLKUSZ UL. BYLICY 4

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

10.08.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - KLUCZE UL. DWORSKA, PARTYZANTÓW, HARDEGO, SŁONECZNA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

03.08.2022
Status:
OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy - nieaktualne
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,
iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem,
która zakończy się w listopadzie 2025r.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
20.07.2022
Status:
Informacja dla mieszkańców Bór Biskupi i Przeń

W związku z zapowiadaną falą upałów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości  Bór Biskupi i Przeń  o racjonalne korzystanie w najbliższych dniach z wody pitnej pochodzącej z sieci wodociągowej.

Należy ograniczyć do minimum lub całkowicie zaprzestać używania wody pitnej do celów gospodarczych takich jak: podlewanie upraw, trawników, ogródków, napełniania basenów, mycie samochodów.

Ograniczenie wprowadza się w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

15.07.2022
Status:
Inwestycja na ul. Dworskiej w Olkuszu rozpoczęta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż przystąpiło do inwestycji na ul. Dworskiej w Olkuszu, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie pasa drogowego.
Inwestycja powiązana jest z robotami drogowymi, które będą prowadzone przez Powiat Olkuski.
Planowany termin zakończenia prac przebudowy przyłączy to grudzień 2022r.
Za utrudnienia przepraszamy.

08.07.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - OLKUSZ UL. JANA PAWŁA II

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

07.07.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - OSIEK (CZĘŚĆ)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

01.07.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - MIASTO I GMINA OLKUSZ (CZĘŚĆ)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców:

28.06.2022
Status:
OGŁOSZENIE

W związku z trwającą obecnie falą upałów, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę pitną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości

23.06.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - OSIEK, SIENICZNO (CZĘŚĆ), ZEDERMAN, KOGUTEK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, iż w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej mogą nastąpić zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

20.06.2022
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - BUKOWNO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

Strony