Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Ścieżka edukacyjno-eklogiczna na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu


Prezentacja ścieżki

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna ma na celu przybliżenie procesów oczyszczania ścieków oraz uświadomienie młodszym i starszym, że codzienne zachowanie każdego z nas w zakresie korzystania z wody i odprowadzania ścieków ma wpływ na jakość oraz ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego. Poprzez zdobytą wiedzę podczas wycieczki edukacyjnej uczestnicy programu będą wiedzieli jakie działania ekologiczne mogą podejmować sami, aby chronić środowisko naturalne i nie przyczyniać się do jego zanieczyszczenia.

Ścieżka została utworzona dzięki nagrodzie w wysokości 30 000 zł eko.Lider 2015. W przyszłości Spółka zamierza pozyskiwać kolejne środki na rozbudowę ścieżki i otaczającej ją małej architektury.

Przewidywany czas zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu (ul. Wspólna 33, 32-300 OLKUSZ) - 60 minut i obejmuje:

  • zwiedzanie terenu oczyszczalni (ul. Wspólna 33, 32-300 OLKUSZ),
  • zaznajomienie się dzieci/ młodzieży z infrastrukturą obiektów, procesami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, oraz z gospodarką osadową i gazową.

Zasady rezerwacji

Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 po uprzedniej rezerwacji wycieczki.

Rezerwacji można dokonać wypełniając zgłoszenie  oraz listę obecności a następnie przesyłając go na adres ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz bądź drogą mailową na adres: zarzad@pwik.olkusz.pl
Rezerwacji dokonuje pracownik Wydziału ds. Osobowych - Biuro Zarządu w porozumieniu z  Wydziałem Gospodarki Ściekowej. Przed wysłaniem zgłoszenia sugerujemy kontakt z pracownikiem Spółki (tel. 32 / 643 14 15  wew. 102), celem sprawdzenia dostępności terminu.

Opiekun zwiedzających zobowiązany jest do:

  • zapoznania wszystkich uczestników zwiedzania z Regulaminem zwiedzania,
  • podpisania odpowiedniego oświadczenia i dostarczenia go przewodnikowi najpóźniej w dniu wycieczki.