Jesteś tutaj

Załatw sprawę


stan wodomierza (odbiorca indywidualny) 32 643 14 15 wew. 116, 143
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 32 643 14 15 wew. 152
wymiana wodomierza 32 643 14 15 wew. 113
zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 32 643 14 15 wew. 143, 152

informacja o należnościach

(windykacja)

32 643 14 15,

728 469 924

wew. 101

zgłoś awarię

(dyspozytor - 24h)

994    

32 643 01 74

728 479 506

informacje dot. zgłoszonych awarii, wyłączeń 32 643 14 15 wew. 114, 106, 147

sprawy techniczne

(Wydział Wykonawstwa)

(przeniesienie wodomierza)

(wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej)

(drugi wodomierz główny)

32 643 14 15 wew. 165
(wydanie warunków do sieci wod. i/lub kan.) 32 643 14 15 wew. 161
(wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wod. i/lub kan.) 32 643 14 15 wew. 162, 151
(uzgodnienie dokumntacji projektowej przyłącza wod. i/lub kan.)
32 643 14 15 wew. 151
(uzgodnienia branżowe)
32 643 14 15 wew. 151
(nadzór inwestorski i branżowy)
32 643 14 15 wew. 121

(zawieranie umów na wykonanie robót wod. i/lub kan.)

(wycena robót przyłącza wod. i/lub kan.)

32 643 14 15 wew. 160

wykonawstwo zewnętrzne

(roboty wod./kan.)

32 643 14 15 wew. 134, 163
wywóz nieczystości (szamba, przydomowe oczyszczalnie)

994        

32 643 01 74

przyjmowanie i oczyszczanie nieczystości dowożonych przez pojazdy asenizacyjne

32 643 00 03

734 188 520

czyszczenie kanalizacji

32 643 00 03

734 188 521

zaopatrzenie 32 643 14 15 wew. 111, 145
Ścieżka Edukacyjno-Ekologiczna na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu 32 643 14 15 wew. 102
Muzeum Wody / Uniwersytet prof. Wodniczka / edukacja
32 643 14 15 wew. 102
Dziennik Podawczy biuropodawcze@pwik.olkusz.pl 32 643 14 15 wew. 149
Sekretariat Zarządu Przedsiębiorstwa zarzad@pwik.olkusz.pl 32 643 13 52
Laboratorium - Woda
32 642 13 25  
Laboratorium - Ścieki
728 479 508  
Oczyszczalnia Ścieków Olkusz 32 643 00 03
Prasa i Media

zarzad@pwik.olkusz.pl

32 643 13 52