Jesteś tutaj

Odczyt wskazań wodomierza


 
1 Początek 2 Koniec
0%
Uwaga
Faktura zostanie wystawiona zgodnie z harmonogramem odczytów i rozliczeń dostępnym na tej stronie. Odczyty można przesyłać na początku m-ca, w którym przypada Państwa okres rozliczeniowy. Przesyłanie odczytów poza okresem obrachunkowym nie spowoduje wystawienia faktury.