Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Odczyt wskazań wodomierza


 
1 Początek 2 Koniec
0%
Uwaga
Faktura zostanie wystawiona zgodnie z harmonogramem odczytów i rozliczeń dostępnym na tej stronie. Odczyty można przesyłać do 10 dnia miesiąca, w którym przypada Państwa okres rozliczeniowy. Przesyłanie odczytów poza okresem rozliczeniowym nie spowoduje wystawienia faktury