Jesteś tutaj

Dane Spółki


Adres siedziby

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kluczewska 4 32-300 Olkusz
.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Budynek administracyjny przy nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody

Uniwersytet prof. Wodniczka

ul. Wspólna 2c 32-300 Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu

Ścieżka edukacyjna przy Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu

ul. Wspólna 33 32-300 Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków w Bukownie

ul. Puza 5 

32-332 Bukowno


Dane spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Centrala  32 643 14 15    32 643 14 43 32 643 00 05 606 206 513
Sekretariat 32 643 13 52 728 469 909
FAX 32 643 14 54 32 643 14 15   wew. 112
Dyspozytornia 32 643 01 74 994      alarmowy   bezpłatny
Budynek administracyjny
przy nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody

32 643 10 03
Oczyszczalnia Ścieków Olkusz 32 643 00 03
Laboratorium - Woda 32 642 13 25

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

KRS  0000102550
NIP   637 17 43 980
REGON   273567471

Wysokość kapitału zakładowego          64 673 500,00zł

.
.

Konta bankowe dla płatności innych niż rachunki za wodę i ścieki:

PKO S.A.    19 1240 4748 1111 0000 4868 8523
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1618 1000 0008 0128 6311