Jesteś tutaj

Woda


Wyniki analiz dla poszczególnych ujęć wody

Gmina Olkusz (ujęcia lokalne)
Gmina Klucze (ujęcia lokalne)
Gmina Bukowno (ujęcia lokalne)
Parcze - zbiornik (nowy system zaopatrzenia wody)

Jakość wody

Laboratorium wykonuje badania wody z sieci wodociągowej z częstotliwością ok. 10 punktów na sieci raz w tygodniu przez cały rok. Ponadto badania wody ze zbiornika wody czystej w Olkuszu z częstotliwością raz dziennie, nie wyłączając świąt i dni wolnych od pracy.

Na podstawie tych badań możemy stwierdzić, że woda z sieci wodociągowej powiatu olkuskiego nadaje się bezpośrednio do spożycia – nawet bez konieczności gotowania, oraz że woda płynąca z naszych kranów  posiada optymalny skład mineralny zapewniający właściwe funkcjonowanie organizmu i jest wolna od obecności bakterii chorobotwórczych.

Warto wiedzieć, że instalowanie filtrów do wody pogarsza (znacznie!) jej jakość, co potwierdzają badania laboratoryjne. Głównie pogorszeniu ulega skład bakteriologiczny wody! Właściwie wykonana oraz regularnie eksploatowana wewnętrzna instalacja wodociągowa, jest wystarczająca do utrzymania właściwego składu wody – i dlatego każde działanie ingerujące w jej jakość (filtry i inne) prowadzi do zachwiania odpowiedniego składu wody.

Systematyczną kontrolę jakości wody – oprócz laboratorium wodociągowego prowadzi niezależnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu.

Poziom wskaźników naszej wody, określonych w przepisach prawnych, utrzymuje się na prawidłowym i stałym poziomie.

Wymagania stawiane poszczególnym wodom przez Ministra Zdrowia prezentowane w tabeli, która przedstawia jak niewielkie wymagania stawiane są dla wód mineralnych, źródlanych i stołowych, a jakim obostrzeniom podlega woda wodociągowa aby była zdatna do picia. Jednak końcową interpretację pozostawiamy każdemu konsumentowi, ponieważ to właśnie Państwo decydują o tym, jaką wodę chcą pić.

Woda z nowego systemu zaopatrzenia w wodę

Zmiana polega na zastąpieniu wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu na wodę z ujęć głębinowych zlokalizowanych w gminie Klucze zrealizowanych w ramach Kontraktu W11 – „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”, który jest częścią projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m.in.:

 • wapń (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (ok.15 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (10 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • fluor (ok.0,10 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,01 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki (15 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.12-14 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia.

W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, nie będzie wymagała chemicznych „ulepszaczy”, ponieważ pobrana prosto z „serca ziemi”, poddawana będzie jedynie dezynfekcji poprzez działanie promieni UV. Metoda ta jest bezpieczna i co najważniejsze nie wpływa na smak i jakość wody, a pozwala na zachowanie wszystkich najcenniejszych składników, eliminując jednocześnie ewentualnie bakterie chorobotwórcze.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

BÓR BISKUPI

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.:

 • wapń (52-55 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (1,0-5,6 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (4-37 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (15-39 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,1-1,1 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,02-0,31 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,03-0,16 mg/l P2O5) składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (8-9 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.7-8 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

BRACIEJÓWKA

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.

 • wapń (114-127 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (3,4-5,6 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (5-34 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (29-63 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,1-1,6 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,06-0,33 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,06-0,33 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (32-36 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.19 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

BYDLIN

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.

 • wapń (86-98 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (7,3-11,7 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (12-34 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (12-88 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,1-1,8 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,00-0,27 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,02-0,16 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (8-11 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.15 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

GÓRY BYDLIŃSKIE

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.

 • wapń (127-139 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (1,0-4,6 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (14-70 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (10-690 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,5-1,4 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,00-0,32 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,03-0,13 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (9 -13 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.19-20 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

KOSMOLÓW

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.

 • wapń (86-100 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (1-10 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (2-42 mg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (7-37 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,2-5 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,1-0,21 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,031-0,210 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (6-10 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.14 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym,

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

 

ZADOLE KOSMOLOWSKIE

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.:

 • wapń (77-87 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (1-4 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (15-54 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (27-184 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,1-1,5 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,02-0,24 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,016-0,130 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (7-13 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.12 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

 

PODLESIE BUKOWNO

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.:

 • wapń (59-72 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (13-20 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (1-50 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (10-36 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,1-1,8 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,03-0,26 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,02-0,23 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (11-13 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.13 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

PODLESIE RABSZTYŃSKIE

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m. n.:

 • wapń (89-103 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez (0,5-6,6 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
 • żelazo (4-40 µg/l) , które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • cynk (25-88 µg/l), który jest niezbędny do syntezy DNA i RNA, białek, insuliny i nasienia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz do aktywacji ponad 80 enzymów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i alkoholu. Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wpływ na wygląd włosów i paznokci.
 • miedź (0,2-2,1 µg/l ), która bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu kości i kolagenu, w prawidłowym gojeniu ran, we wchłanianiu i transporcie żelaza, w metabolizmie kwasów tłuszczowych i w powstawaniu RNA, jest składnikiem niektórych enzymów, odgrywa pewną rolę w procesach przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego i w przemianie barwników.
 • fluor (0,02-0,38 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor (0,02-0,32 mg/l P2O5)- składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki  (10-14mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.14-15 stopni niemieckich.

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda z olkuskich ujęć ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia. – W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie przez własne laboratorium jak i laboratorium sanepidowskie  (obydwa akredytowane) nigdy nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości (10 µg/l dla ołowiu i dla 5 µg/l dla kadmu). Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody PWiK stosuje okresowe chlorowanie. Stanowi ono pewnie dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowując olkuska woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

Badania wody

Laboratorium Badania Wody i Ścieków zlokalizowane jest dawnej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wspólnej 2c w Olkuszu.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, którego zakres znajduje się na stronie internetowej PCA - www.pca.gov.pl

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego i niektórych parametrów monitoringu przeglądowego w całym zakresie własnych metod. Decyzja Sanepidu

Wykonujemy analizy na zlecenia zewnętrzne. Wyniki analiz są uznawane przez wszystkie organy nadzorujące i kontrolujące.

Wykonujemy także zlecenia dla osób prywatnych np. studnie, własne ujęcia wody.

Gwarantujemy sprawną obsługę i wysoką jakość naszych usług.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem 32/ 642 13 25.

Procedura zlecenia badania wody

Zlecenie można podpisać osobiście w laboratorium bądź (po zgłoszeniu e-mail) w dniu pobrania próbki przez naszego pracownika (zlecenie podpisuje osoba uprawniona bądź upoważniona).

Podpis klienta powinien być czytelny z pieczątką firmową.

W przypadku zlecenia drogą elektroniczną (e-mail: nl@pwik.olkusz.pl) należy podać następujące dane:

- zakres zlecanych analiz (taką informację podaje jednostka, do której przedstawione będą wyniki badań);

- dokładne dane do faktury (nazwa firmy, NIP, adres bądź imię i nazwisko osoby prywatnej, adres, PESEL)

- nr telefonu do kontaktu;

- adres miejsca w którym będzie pobierana próbka.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu osoby zlecającej badanie wody prosimy o wypełnienie formularza dla pełnomocnika    [link do pełnomocnictwa] .

 

Po otrzymaniu zlecenia laboratorium informuje klienta o koszcie badania oraz dacie i godzinie pobrania próbki.

W przypadku przedłożenia wyników badań organom urzędowym, próbka do badania jest pobierana przez akredytowanego próbkobiorcę Laboratorium PWiK Olkusz. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje pojemniki na próbki i zostaje poinformowany, w jaki sposób prawidłowo pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (Procedura pobierania próbek wody http://pwik.olkusz.pl/Strefa_klienta/Woda).

Próbki przyjmowane są wyłącznie w pojemnikach pobranych w Laboratorium.

Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przyjecie próbki wody pobranej przez klienta do innych naczyń – po uzgodnieniach z laboratorium.

Parametry objęte monitoringiem wg RMZ z dnia 07.12.2017r.

Zakres analiz fizykochemicznych:

Zakres analiz mikrobiologicznych:

Barwa,

Mętność,

Smak,

Zapach,

Stężenie

jonów wodoru (pH),

Przewodność elektryczna,

chlor wolny w wodzie dezynfekowanej,

żelazo (dodatkowo tylko dla PPIS w Olkuszu)

Bakterie grupy coli,

Escherichia coli,

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,

Enterokoki kałowe

 

 

 

 

 

 

Koszt analizy uzależniony jest od wykonywanego zakresu i dodatkowo obejmuje pobranie próbki oraz dojazd.

Cennik znajduje się TUTAJ

Badanie wody można zlecić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 14:30.

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:00.

Laboratorium Badania Wody

32-300 Olkusz, ul. Wspólna 2 c
tel. 32/ 642-13-25

Wyniki badań wraz z fakturą, po wcześniejszym telefonie od pracownika laboratorium, można odebrać w tygodniu, w KASIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na ul. Kluczewskiej 4 :

poniedziałki,  wtorki,  czwartki,  piątki:       8:00 - 14:00

środy: 9:00  -  13:00     oraz      14:00  -  17:00

 

Odbiór sprawozdania z badań wody - po ok 4 dniach od daty dostarczenia lub pobrania próbki przez próbkobiorcę.

Laboratorium nie udziela żadnych informacji dotyczących wyników analiz przed wcześniejszym uiszczeniem opłaty, która pobierana jest po wystawieniu sprawozdania z badań. Istnieje również wówczas możliwość przesłania Klientowi wyników pocztą (w wyjątkowych sytuacjach pocztą elektroniczną).

Procedura pobierania próbek wody

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK WODY ZGODNIE Z NORMAMI: PN ISO 5667-5:2003 ORAZ PN-EN ISO PN-EN ISO 19458:2007

Instrukcja określa podstawowe zasady pobierania i transportowania próbek wody do badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych z zaworów i kurków zainstalowanych na przewodach wodociągowych oraz ze studni głębinowych

 1. Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego
 • Próbki wody do badania mikrobiologicznego pobiera sie do sterylnych butelek pobranych w Laboratorium.
 • Przed pobraniem należy zdjąć z kranu/zaworu urządzenia przeciwbryzgowe (np. sitka).
 • Odkręcić kurek/zawór z zimna woda i spuszczać wodę swobodnym strumieniem przez co najmniej 3 minuty. Zamknąć kurek/zawór.
 • Dokładnie wymyć kurek/zawór szczoteczka z detergentem (np. płyn do naczyń). Spłukać dokładnie wodą i zamknąć zawór.
 • Kurek metalowy sterylizujemy płomieniem ze specjalnej opalarki lub z tamponu z waty nasączonej spirytusem lub denaturatem.
 • Krany z tworzywa sztucznego nie opalać, zanurzyć w środku dezynfekującym.
 • W przypadku pobierania z węza z tworzywa sztucznego – obciąć końcówkę węża ok. 5-8 cm, a następnie koniec zanurzyć w płynie dezynfekującym.
 • Otworzyć kurek/zawór i spuszczać wodę tak, aby sie nie rozbryzgiwała.
 • Otworzyć korek chroniąc go przed zanieczyszczeniem.
 • Nie dotykając kranu pobieramy wodę, która powinna swobodnie wypływać z kurka/zaworu wprost do pojemnika, zostawiając pęcherz powietrza przed szyjką butelki. Natychmiast zamknąć butelkę korkiem, trwale oznakować

UWAGA: Opis próbki powinien zawierać informacje dotyczące miejsca pobrania, daty i godziny oraz rodzaju pobranej wody (surowa, uzdatniona).

 1. Pobieranie próbek wody do badania fizykochemicznego
 • Próbki wody do badania fizykochemicznego pobiera sie do butelek z tworzyw sztucznych, najlepiej pobranych w Laboratorium.
 • Przed pobraniem należy zdjąć z kranu/zaworu urządzenia przeciwbryzgowe (np. sitka).
 • Kurek/zawór należy dokładnie umyć i ustawić strumień wypływającej wody, tak aby sie nie rozpryskiwała.

Stabilizacje składu wody uzyskuje sie po 3-5 minutach odpuszczania wody w przypadku wodociągu eksploatowanego i po 10-15 minutach w przypadku nowej, nie używanej instalacji odpuszczania wody.

 • Przed pobraniem próbki pojemnik opłukujemy woda wodociągowa.
 • Wodę wlewamy do pojemnika ciągłym strumieniem aż do przelania sie (ważne jest aby pojemnik był napełniony wodą bez pęcherzyków powietrza tzn. „pod korek”).
 • Butelkę natychmiast zamknąć i trwale oznaczyć.  
 1. Postępowanie z próbkami w czasie transportu
 • Sposób pobierania próbki oraz warunki jej transportowania maja istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.
 • Próbki przechowujemy oraz transportujemy w warunkach chłodniczych (torby chłodnicze z wkładami lodowymi lub inne specjalnie do tego przeznaczone pojemniki).
 • Próbki zabezpieczyć przez uszkodzeniem lub rozlaniem, unikać wstrząsów, ekspozycji na światło, zanieczyszczenia szyjek i korków butelek podczas pobierania jak i transportu próbek.
 • Próbki do badan mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, możliwie jak najszybciej.

INFORMACJE:

 • W przypadku gdy to klient dostarcza próbkę do badań, laboratorium nie odpowiada za sposób pobierania próbki oraz stan pojemników po przekazaniu klientowi. Odpowiednia adnotacja tego stanu znajduje sie w formularzu zlecenia oraz sprawozdaniu z badania.
 • Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki jeżeli klient dostarcza próbkę w swoich pojemnikach.