Jesteś tutaj

Bieżące informacje

27.01.2023
VII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

17.01.2023
E-bok - awaria systemu

Szanowni Klienci w związku z awarią aplikacji e-BOK, mogą Państwo dostawać puste wiadomości e-mail o następującej treści:

„Witaj. Masz nową wiadomość w portalu eBOK. PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu”,

27.12.2022
Godziny pracy kasy w dniu 30.12.2022r.

Szanowni Państwo,

w dniu 30.12.2022r. kasa Spółki będzie czynna do godziny 12:00

Przepraszany za niedogodności i zapraszamy Państwa w nowym roku w standardowych godzinach.

Szczęśliwego Nowego Roku.

22.12.2022
Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,

iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych

na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

19.12.2022
Wesołych Świąt !!!

09.12.2022
FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej wody
Dlaczego powinniśmy preferować picie wody z kranu? Pochodzenie wody dostarczanej mieszkańcom powiatu olkuskiego to rzadko spotykana sytuacja! Dlaczego? Bo pochodzi ona ze studni głębionych, nie z rzek, nie ze stawów, czy innych zbiorników czy cieków powierzchniowych.
Któż nie ceni sobie wody źródlanej? Powszechnie uznane przekonanie, że woda ze źródła bijącego z głębi ziemi jest zdrowa, dziś nie jest prawdziwa. Badania laboratoriów środowiskowych odkrywają przykry fakt - woda bijąca ze źródełek w 99% badanych próbek jest niezdatna do picia. Co jest powodem takiego stanu? Brak troski człowieka o środowisko naturalne spowodowała, że gleba jest tak skażona bakteriami i czynnikami chemicznymi, że woda wypływająca na powierzchnię ziemi zabiera ze sobą wszystkie te zanieczyszczenia. Picie wody źródlanej jest więc ryzykowne.
29.11.2022
Czy wiesz, jak działa oczyszczalnia ścieków?
Oczyszczalnia jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, których wykorzystanie prowadzi do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń. Zasada działania oczyszczalni ścieków z założenia jest bardzo prosta. Jednak proces ten jest o wiele bardziej skomplikowany. Dowiedzmy się zatem, na jakiej zasadzie działają oczyszczalnie ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu i w jaki sposób oczyszczane są napływające do nich ścieki.
14.11.2022
W O D O M I E R Z
Wodomierze to urządzenia mierzące przepływ wody służące do rozliczeń między dostawcą wody a właścicielami poszczególnych lokali, montowane na przyłączach doprowadzających wodę do obiektów budowlanych. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest wodomierz mechaniczny, który jest wprawiany w ruch obrotowy przez strumień przepływającej wody. Obrót wirnika przekazuje do liczydła dane potrzebne do odczytu ilości zużytej wody. Rozróżniamy wodomierze mokrobieżne oraz suchobieżne. Oba typy mogą występować w wersji jedno- oraz wielostrumieniowej. Rozróżniamy również podział wodomierzy w zależności od kształtu wirnika, to m. in. wodomierze skrzydełkowe stosowane do małych przepływów lub śrubowe do przepływów dużych, mających zastosowanie w przemyśle.
03.11.2022
Jakość wody chlorowanej
”Dzięki wodociągom dostarczającym wodę dezynfekowaną związkami chloru wolnego udało się powstrzymać wyniszczające epidemie w ostatnim stuleciu do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości, wydłużenia się przeciętnej długości życia.”
02.11.2022
Znaczenie właściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej
Każdy z nas codziennie wytwarza ścieki. Są to wody zużyte w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej.
Czy wiesz, że wprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do ziemi powoduje zanieczyszczenie gleby oraz przenikanie tych zanieczyszczeń do wód podziemnych, z których zasobów zasilane są nasze ujęcia wody. Ścieki nieoczyszczone zanim ponownie trafią do środowiska naturalnego muszą zostać oczyszczone. Aby w bezpieczny sposób, nie zagrażający środowisku naturalnemu dostały się do oczyszczalni ścieków muszą odbyć daleką drogę poprzez system sieci kanalizacyjnej. W przypadku terenów nieskanalizowanych bardzo ważne jest posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz właściwe eksploatowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
20.10.2022
Edukacyjnie o wodzie słów kilka
Woda jest niezwykłą substancją, która występuje na Ziemi. Jest jedynym związkiem chemicznym, który występuje w trzech stanach skupienia. W wodach powierzchniowych i podziemnych stanowi ciecz, w atmosferze jest gazem, a w opadach (śniegu, gradzie) oraz lodowcach i zmarzlinie istnieje w stanie stałym.
Bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie. Powierzchnia Ziemi jest nią pokryta prawie w 71%. Z tego aż 97% to woda mórz i oceanów. Pozostała część wody jest uwięziona w lodowcach, trwałej pokrywie śnieżnej i zmarzlinie, tworzy rzeki i zbiorniki wodne, znajduje się w wodach podziemnych, glebie, powietrzu oraz jest składnikiem organizmów żywych. Jedynie 2,5% objętości wód naturalnych stanowią wody słodkie, które są niezbędne do życia wszystkich organizmów. Pozostałe 97,5% to wody słone, które nie mają znaczenia, jeśli chodzi o zaopatrzenie ludzkości w wodę pitną. Nazwa „woda słona” wywodzi się od smaku wody morskiej, który pochodzi głównie od rozpuszczonego w niej chlorku sodu. Nie jest ona zdatna do picia, a jej przyjmowanie może być bardzo niebezpieczne. „Woda słodka” zawiera znacznie mniej rozpuszczonych substancji chemicznych. To z niej otrzymuje się wodę pitną.
14.10.2022
Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze
zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi placówek edukacyjnych przesyłamy słowa najwyższego uznania i szacunku.
Wyrażamy wdzięczność za Państwa pasję i zaangażowanie, tak w proces kształcenia i wychowania, jak i budowania szlachetnych i odważnych postaw młodego pokolenia.
Składamy życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
10.10.2022
Pracownicy Olkuskich Wodociągów odznaczeni Złotymi Medalami za długoletnią służbę
„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków
wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie”.  Jan Jakub Rousseau 

W dniu 6 października br.  sześciu Pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu  zostało odznaczonych Złotymi Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie a samego aktu wręczenia dokonał Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita. W tym wyjątkowym dniu Zarząd Spółki wyraził słowa ogromnego uznania za poświęcenie i trud włożony w pracę na rzecz Przedsiębiorstwa, a tym samym lokalnej społeczności. Słowa te kierował zarówno do odznaczonych jak i wszystkich pozostałych pracowników Olkuskich Wodociągów. Prezes Zarządu Pan Tadeusz Chwast w imieniu Zarządu Spółki każdemu odznaczonemu wręczył list gratulacyjny wraz z serdecznymi życzeniami realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
20.09.2022
Prace na sieci wodociągowej - Bukowno ul. Olkuska, Ogrodowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości BUKOWNO ul. Olkuska ,ul. Ogrodowa 43-113 ;28-98 w dniu 23.09.2022 od godz.7:00 do 14:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

14.09.2022
KOMUNIKAT - Zmiana cennika od 23.09.2022r. do 31.12.2022

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje,

iż od dnia 23.09.2022r.  zmieniają się opłaty za wodę i ścieki w związku ze zmianą stawek taryfowych na podstawie aktualnie obowiązującej

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin:

09.09.2022
Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

 

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

03.08.2022
OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy - nieaktualne
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,
iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem,
która zakończy się w listopadzie 2025r.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
20.07.2022
Informacja dla mieszkańców Bór Biskupi i Przeń

W związku z zapowiadaną falą upałów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości  Bór Biskupi i Przeń  o racjonalne korzystanie w najbliższych dniach z wody pitnej pochodzącej z sieci wodociągowej.

Należy ograniczyć do minimum lub całkowicie zaprzestać używania wody pitnej do celów gospodarczych takich jak: podlewanie upraw, trawników, ogródków, napełniania basenów, mycie samochodów.

Ograniczenie wprowadza się w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

15.07.2022
Inwestycja na ul. Dworskiej w Olkuszu rozpoczęta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż przystąpiło do inwestycji na ul. Dworskiej w Olkuszu, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie pasa drogowego.
Inwestycja powiązana jest z robotami drogowymi, które będą prowadzone przez Powiat Olkuski.
Planowany termin zakończenia prac przebudowy przyłączy to grudzień 2022r.
Za utrudnienia przepraszamy.

28.06.2022
OGŁOSZENIE

W związku z trwającą obecnie falą upałów, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę pitną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości

07.06.2022
OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy - nieaktualne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj.Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

23.05.2022
Kropelka Ambrelka w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
W dniu 23.05.2022 Kropelka Ambrelka odwiedziła Szkołę Podstawową w Bolesławiu, która jako pierwsza placówka zrealizowała drugą edycję edukacji - Klubu Przyjaciół Kropelki Ambrelki.
23.05.2022
Nowe inwestycje Wodociągów Olkuskich

Działanie Przedsiębiorstwa w kierunku wprowadzenia nowoczesnego systemu monitorowania systemu wodociągowego spotkało się z szerokim zainteresowaniem samorządów lokalnych. Mając tak szerokie poparcie, również na szczeblu wojewódzkim z końcem ubiegłego roku została zawarta z NFOŚiGW w Warszawie umowa Nr 2767/2021/Wn06/NZ-ur-lz/P o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki dla naszego Projektu pn.: „Przeciwdziałanie zagrożeniu i skutkom suszy poprzez unowocześnienie systemu monitorowania infrastruktury dostaw wody na obszarze działania PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Wartość zadania to: 8.126.491 zł (brutto).

17.05.2022
Msza Święta w intencji wodociągowców

Z okazji Dnia Pracownika Służb Komunalnych
w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13.00
w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
zostanie odprawiona Msza Święta
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
dla Pracowników, Emerytów i ich rodzin oraz przyjaciół
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu.

13.05.2022
Wymiana wodomierzy - nieaktualna informacja
OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. do listopada 2025r. realizowana będzie sukcesywna wymiana użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
11.05.2022
Dzień Pracownika Komunalnego
Z okazji DNIA PRACOWNIKA KOMUNALNEGO składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom „Wodociągów olkuskich”. Dziękujemy za Wasz trud włożony w wykonywanie codziennych obowiązków związanych z pracą na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Wam wytrwałości w realizacji postawionych celów, siły w podejmowaniu codziennych wyzwań, oraz aby Wasz wysiłek był zauważony i doceniony. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym. Życzenia te kierujemy również do wszystkich pracowników służb komunalnych w całej Polsce.
11.05.2022
Jubileuszowy właz kanalizacyjny przed Arsenałem na Jasnej Górze

W dniu 23.04.2022 Olkuscy Wodociągowcy oraz górnicy z Olkusza i Bolesławia dokonali uroczystego odsłonięcia okolicznościowej pokrywy włazu studzienki kanalizacyjnej na terenie jasnogórskiej bazyliki. Upamiętnia ona 65-lecie Spółki oraz cudowne ocalenie olkuskich gwarków z katastrofy w kopalni w 1609 roku. Wydarzenie opisał Franciszek Rozmus w Gazecie Olkuskiej z dn. 09.05.2022. Zapraszamy do lektury i galerii.

11.05.2022
Święto Pracy wraz ze Świętem Pracownika Komunalnego

Z okazji obchodów Święta Pracy oraz Dnia Pracowników Służb Komunalnych, po raz drugi w Katedrze na Wawelu  pracownicy Wodociągów Olkuskich wraz górnikami uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z intencją za obecnych i byłych pracowników Wodociągów Olkuskich i ich rodzin, samorządowców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze i i ch rodzin, szacownego Bractwa Kopaczy.  Zapraszamy do lektury artykułu Franciszka Rozmusa opublikowanego w Gazecie Olkuskiej w dn. 09.05.2022.

12.04.2022
Wodociągi wyróżnione na Olkuskich Dniach Teatru
12.04.2022
Warsztaty Forum Galicyjskich Wodociągów

Strony