Jesteś tutaj

Bieżące informacje

20.09.2022
Prace na sieci wodociągowej - Bukowno ul. Olkuska, Ogrodowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości BUKOWNO ul. Olkuska ,ul. Ogrodowa 43-113 ;28-98 w dniu 23.09.2022 od godz.7:00 do 14:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

14.09.2022
KOMUNIKAT - Zmiana cennika od 23.09.2022r. do 31.12.2022

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje,

iż od dnia 23.09.2022r.  zmieniają się opłaty za wodę i ścieki w związku ze zmianą stawek taryfowych na podstawie aktualnie obowiązującej

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin:

09.09.2022
Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

 

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

03.08.2022
OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy - nieaktualne
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,
iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem,
która zakończy się w listopadzie 2025r.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
20.07.2022
Informacja dla mieszkańców Bór Biskupi i Przeń

W związku z zapowiadaną falą upałów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości  Bór Biskupi i Przeń  o racjonalne korzystanie w najbliższych dniach z wody pitnej pochodzącej z sieci wodociągowej.

Należy ograniczyć do minimum lub całkowicie zaprzestać używania wody pitnej do celów gospodarczych takich jak: podlewanie upraw, trawników, ogródków, napełniania basenów, mycie samochodów.

Ograniczenie wprowadza się w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

15.07.2022
Inwestycja na ul. Dworskiej w Olkuszu rozpoczęta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż przystąpiło do inwestycji na ul. Dworskiej w Olkuszu, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie pasa drogowego.
Inwestycja powiązana jest z robotami drogowymi, które będą prowadzone przez Powiat Olkuski.
Planowany termin zakończenia prac przebudowy przyłączy to grudzień 2022r.
Za utrudnienia przepraszamy.

28.06.2022
OGŁOSZENIE

W związku z trwającą obecnie falą upałów, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę pitną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miejscowości

07.06.2022
OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy - nieaktualne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj.Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

23.05.2022
Kropelka Ambrelka w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
W dniu 23.05.2022 Kropelka Ambrelka odwiedziła Szkołę Podstawową w Bolesławiu, która jako pierwsza placówka zrealizowała drugą edycję edukacji - Klubu Przyjaciół Kropelki Ambrelki.
23.05.2022
Nowe inwestycje Wodociągów Olkuskich

Działanie Przedsiębiorstwa w kierunku wprowadzenia nowoczesnego systemu monitorowania systemu wodociągowego spotkało się z szerokim zainteresowaniem samorządów lokalnych. Mając tak szerokie poparcie, również na szczeblu wojewódzkim z końcem ubiegłego roku została zawarta z NFOŚiGW w Warszawie umowa Nr 2767/2021/Wn06/NZ-ur-lz/P o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki dla naszego Projektu pn.: „Przeciwdziałanie zagrożeniu i skutkom suszy poprzez unowocześnienie systemu monitorowania infrastruktury dostaw wody na obszarze działania PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Wartość zadania to: 8.126.491 zł (brutto).

17.05.2022
Msza Święta w intencji wodociągowców

Z okazji Dnia Pracownika Służb Komunalnych
w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13.00
w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
zostanie odprawiona Msza Święta
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
dla Pracowników, Emerytów i ich rodzin oraz przyjaciół
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu.

13.05.2022
Wymiana wodomierzy - nieaktualna informacja
OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. do listopada 2025r. realizowana będzie sukcesywna wymiana użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
11.05.2022
Dzień Pracownika Komunalnego
Z okazji DNIA PRACOWNIKA KOMUNALNEGO składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom „Wodociągów olkuskich”. Dziękujemy za Wasz trud włożony w wykonywanie codziennych obowiązków związanych z pracą na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Wam wytrwałości w realizacji postawionych celów, siły w podejmowaniu codziennych wyzwań, oraz aby Wasz wysiłek był zauważony i doceniony. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym. Życzenia te kierujemy również do wszystkich pracowników służb komunalnych w całej Polsce.
11.05.2022
Jubileuszowy właz kanalizacyjny przed Arsenałem na Jasnej Górze

W dniu 23.04.2022 Olkuscy Wodociągowcy oraz górnicy z Olkusza i Bolesławia dokonali uroczystego odsłonięcia okolicznościowej pokrywy włazu studzienki kanalizacyjnej na terenie jasnogórskiej bazyliki. Upamiętnia ona 65-lecie Spółki oraz cudowne ocalenie olkuskich gwarków z katastrofy w kopalni w 1609 roku. Wydarzenie opisał Franciszek Rozmus w Gazecie Olkuskiej z dn. 09.05.2022. Zapraszamy do lektury i galerii.

11.05.2022
Święto Pracy wraz ze Świętem Pracownika Komunalnego

Z okazji obchodów Święta Pracy oraz Dnia Pracowników Służb Komunalnych, po raz drugi w Katedrze na Wawelu  pracownicy Wodociągów Olkuskich wraz górnikami uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z intencją za obecnych i byłych pracowników Wodociągów Olkuskich i ich rodzin, samorządowców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze i i ch rodzin, szacownego Bractwa Kopaczy.  Zapraszamy do lektury artykułu Franciszka Rozmusa opublikowanego w Gazecie Olkuskiej w dn. 09.05.2022.

12.04.2022
Wodociągi wyróżnione na Olkuskich Dniach Teatru
12.04.2022
Warsztaty Forum Galicyjskich Wodociągów
12.04.2022
SP Nr 5 na piątkę z integracji
12.04.2022
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bukownie...czas start
12.04.2022
Światowe Dni Wody
28.03.2022
Zapraszamy do kontaktu osoby pracujące w ukraińskich zakładach wod-kan
Zarząd Wodociągów Olkuskich zaprasza do kontaktu osoby pracujące w ukraińskich zakładach wodociągowych oraz oczyszczalniach ścieków.
Prosimy o kontakt:
32/643-13-52
zarzad@pwik.olkusz.pl Правління водогону Олькуського запрошує людей, які працюють на українських водопровідних та очисних спорудах, зв’язатися з нами.
Будь ласка, зв'яжіться з нами: 32/643-13-52
zarzad@pwik.olkusz.pl
22.03.2022
Wodociągi pomagają...

Pracownicy Wodociagów Olkuskich  rownież wspierają  ukraińskich sąsiadów. Środki finansowe ze zbiórki przekazano już na doposażenie mieszkań w niezbędny sprzet AGD a  pozostała kwota zostanie przeznaczona na wyprawki szkolne.

22.03.2022
Ważny komunikat !!!
Wodociągi Olkuskie informują, że nasza woda spełnia wszelkie normy jakościowe wymagane przepisami polskimi i europejskimi dla wody pitnej i można ją spożywać bezpośrednio z kranu. Водоканал м. Олькуш повідомляє, що наша вода відповідає всім стандартам якості польських та європейських норми щодо питної води і її можна вживати безпосередньо з-під крана. The Olkusz waterworks have informed us that our water meets all the quality standards required by Polish and European regulations to be used as drinking water and can be consumed directly from the tap. Das Wasserwerk Olkusz teilt mit, dass unser Wasser alle Qualitätsstandards erfüllt, die von den polnischen und europäischen Vorschriften für Trinkwasser gefordert werden, und direkt aus dem Wasserhahn konsumiert werden kann.
11.03.2022
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż od dnia 15.03.2022r. rozpoczyna realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jasnej w Olkuszu na odcinku od ul. Januchty w kierunku ul. Rabsztyńskiej.

25.02.2022
Jak wykonać prawidłową płatność ?

Jeśli dokonujesz przelewu za wodę zwróć uwagę, czy podajesz odpowiedni numer konta bankowego.

Prosimy o realizację przelewów na numer rachunku, który jest podany na wystawionej fakturze, gdyż każdy klient (według punktu poboru) ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.

W tytule prosimy o podanie numeru faktury za którą dokonywana jest płatność.

Prawidłowo dokonana transakcja

pozwoli uniknąć nieprawidłowości podczas dekretowania na właściwy rachunek.

23.02.2022
Powrót bezpośredniej obsługi klienta od 25.02.2022r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Spółka ponownie wraca do bezpośredniej obsługi klienta od 25.02.2022r. (piątek).
Zapraszamy do Kasy, która będzie dla Państwa otwarta od godz. 8.00 do godz. 14.00  od poniedziałku do piątku.
Sala obsługi klienta oraz biuro podawcze otwarte od godz. 7.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku.

22.02.2022
VI edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”

Powiatowa Stacja Sanitarno
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
zapraszają do udziału
w
VI  edycji Konkursu literacko plastyczno ekologicznego
„Chrońmy źródła wody"
pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrza Miasta Bukowno, B rmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Wójta Gminy Klucze, W ójta Gminy Bolesław, W ójta Gminy Trzyciąż.

04.02.2022
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW WSTRZYMANA

W związku z nasilającą się sytuacją zagrożenia COVID-19, w trosce o dobro i zdrowie Klientów oraz Pracowników Wodociągów Olkuskich
Zarząd Spółki podjął decyzję
O WSTRZYMANIU
bezpośredniej obsługi Interesantów
od 07.02.2022r. do 28.02.2022r.
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad@pwik.olkusz.pl lub telefonicznie:
INFOLINIA 32 643 00 005 lub 883 843 670
W sprawie płatności uruchomiony został bezpośredni numer 728 469 909

04.02.2022
Odczyty wodomierzy wstrzymane od 07.02.2022r.

Ze względu na kolejną falę pandemii COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników
od dnia 07.02.2022r. wstrzymujemy także przeprowadzanie odczytów wodomierzy w Państwa domach przez naszych pracowników.

Równocześnie zależy nam na rozliczeniu Państwa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie rzeczywistej ilości, a nie szacowanej, dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców:

Olkusza (miasto), Zagaja i Olewina

26.01.2022
5 ZALET OLKUSKIEJ KRANÓWKI

Olkuska woda spełnia wszystkie standardy jakościowe, stawiane wodzie pitnej. Odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Najważniejsze dla zdrowia człowieka pierwiastki znajdują się we właściwych proporcjach. Jest to woda średnio twarda, o odczynie lekko zasadowym.  

Rodzi się pytanie: czy mieszkańcy Olkusza mają świadomość, że odkręcając kran korzystają z wody o jakości zbliżonej lub nawet znacznie lepszej niż dostępne w sklepach wody źródlane, mineralne czy stołowe? Oto 5 faktów dotyczących olkuskiej kranówki.

Strony