Jesteś tutaj

Bieżące informacje

17.05.2022
Msza Święta w intencji wodociągowców
Z okazji Dnia Pracownika Służb Komunalnych
w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13.00
w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
zostanie odprawiona Msza Święta
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
dla Pracowników, Emerytów i ich rodzin oraz przyjaciół
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu.
13.05.2022
Wymiana wodomierzy
OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. do listopada 2025r. realizowana będzie sukcesywna wymiana użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem.
Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.
Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.
Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00
11.05.2022
Dzień Pracownika Komunalnego
Z okazji DNIA PRACOWNIKA KOMUNALNEGO składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom „Wodociągów olkuskich”. Dziękujemy za Wasz trud włożony w wykonywanie codziennych obowiązków związanych z pracą na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Wam wytrwałości w realizacji postawionych celów, siły w podejmowaniu codziennych wyzwań, oraz aby Wasz wysiłek był zauważony i doceniony. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym. Życzenia te kierujemy również do wszystkich pracowników służb komunalnych w całej Polsce.
11.05.2022
Jubileuszowy właz kanalizacyjny przed Arsenałem na Jasnej Górze

W dniu 23.04.2022 Olkuscy Wodociągowcy oraz górnicy z Olkusza i Bolesławia dokonali uroczystego odsłonięcia okolicznościowej pokrywy włazu studzienki kanalizacyjnej na terenie jasnogórskiej bazyliki. Upamiętnia ona 65-lecie Spółki oraz cudowne ocalenie olkuskich gwarków z katastrofy w kopalni w 1609 roku. Wydarzenie opisał Franciszek Rozmus w Gazecie Olkuskiej z dn. 09.05.2022. Zapraszamy do lektury i galerii.

11.05.2022
Święto Pracy wraz ze Świętem Pracownika Komunalnego

Z okazji obchodów Święta Pracy oraz Dnia Pracowników Służb Komunalnych, po raz drugi w Katedrze na Wawelu  pracownicy Wodociągów Olkuskich wraz górnikami uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z intencją za obecnych i byłych pracowników Wodociągów Olkuskich i ich rodzin, samorządowców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze i i ch rodzin, szacownego Bractwa Kopaczy.  Zapraszamy do lektury artykułu Franciszka Rozmusa opublikowanego w Gazecie Olkuskiej w dn. 09.05.2022.

12.04.2022
Praca kasy i Biura Obsługi Klienta w Wielki Piątek

Drodzy Klienci, informujemy

Kasa i Biuro Obsługi Klienta w dniu 15.04.2022r. ( Wielki Piątek) będą czynne od godziny 8.00 do godziny 12.00.

12.04.2022
Wesołych Świąt życzą Wodociągi Olkuskie

Wszystkiego najlepszego ...

12.04.2022
Wodociągi wyróżnione na Olkuskich Dniach Teatru
12.04.2022
Warsztaty Forum Galicyjskich Wodociągów
12.04.2022
SP Nr 5 na piątkę z integracji
12.04.2022
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bukownie...czas start
12.04.2022
Światowe Dni Wody
28.03.2022
Zapraszamy do kontaktu osoby pracujące w ukraińskich zakładach wod-kan
Zarząd Wodociągów Olkuskich zaprasza do kontaktu osoby pracujące w ukraińskich zakładach wodociągowych oraz oczyszczalniach ścieków.
Prosimy o kontakt:
32/643-13-52
zarzad@pwik.olkusz.pl Правління водогону Олькуського запрошує людей, які працюють на українських водопровідних та очисних спорудах, зв’язатися з нами.
Будь ласка, зв'яжіться з нами: 32/643-13-52
zarzad@pwik.olkusz.pl
22.03.2022
Wodociągi pomagają...

Pracownicy Wodociagów Olkuskich  rownież wspierają  ukraińskich sąsiadów. Środki finansowe ze zbiórki przekazano już na doposażenie mieszkań w niezbędny sprzet AGD a  pozostała kwota zostanie przeznaczona na wyprawki szkolne.

22.03.2022
Ważny komunikat !!!
Wodociągi Olkuskie informują, że nasza woda spełnia wszelkie normy jakościowe wymagane przepisami polskimi i europejskimi dla wody pitnej i można ją spożywać bezpośrednio z kranu. Водоканал м. Олькуш повідомляє, що наша вода відповідає всім стандартам якості польських та європейських норми щодо питної води і її можна вживати безпосередньо з-під крана. The Olkusz waterworks have informed us that our water meets all the quality standards required by Polish and European regulations to be used as drinking water and can be consumed directly from the tap. Das Wasserwerk Olkusz teilt mit, dass unser Wasser alle Qualitätsstandards erfüllt, die von den polnischen und europäischen Vorschriften für Trinkwasser gefordert werden, und direkt aus dem Wasserhahn konsumiert werden kann.
11.03.2022
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż od dnia 15.03.2022r. rozpoczyna realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jasnej w Olkuszu na odcinku od ul. Januchty w kierunku ul. Rabsztyńskiej.

08.03.2022
8 marca Dzień Kobiet

DROGIE PANIE !

 Wasza siła 

i wytrwałość czynią świat lepszym,

a subtelność i wdzięk – piękniejszym.

Jeden dzień w roku to stanowczo za mało,

by móc w pełni wyrazić uczucia,

którymi obdarzamy kobiety.

25.02.2022
Jak wykonać prawidłową płatność ?

Jeśli dokonujesz przelewu za wodę zwróć uwagę, czy podajesz odpowiedni numer konta bankowego.

Prosimy o realizację przelewów na numer rachunku, który jest podany na wystawionej fakturze, gdyż każdy klient (według punktu poboru) ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.

W tytule prosimy o podanie numeru faktury za którą dokonywana jest płatność.

Prawidłowo dokonana transakcja

pozwoli uniknąć nieprawidłowości podczas dekretowania na właściwy rachunek.

23.02.2022
Powrót bezpośredniej obsługi klienta od 25.02.2022r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Spółka ponownie wraca do bezpośredniej obsługi klienta od 25.02.2022r. (piątek).
Zapraszamy do Kasy, która będzie dla Państwa otwarta od godz. 8.00 do godz. 14.00  od poniedziałku do piątku.
Sala obsługi klienta oraz biuro podawcze otwarte od godz. 7.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku.

22.02.2022
VI edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”

Powiatowa Stacja Sanitarno
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
zapraszają do udziału
w
VI  edycji Konkursu literacko plastyczno ekologicznego
„Chrońmy źródła wody"
pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrza Miasta Bukowno, B rmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Wójta Gminy Klucze, W ójta Gminy Bolesław, W ójta Gminy Trzyciąż.

04.02.2022
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW WSTRZYMANA

W związku z nasilającą się sytuacją zagrożenia COVID-19, w trosce o dobro i zdrowie Klientów oraz Pracowników Wodociągów Olkuskich
Zarząd Spółki podjął decyzję
O WSTRZYMANIU
bezpośredniej obsługi Interesantów
od 07.02.2022r. do 28.02.2022r.
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad@pwik.olkusz.pl lub telefonicznie:
INFOLINIA 32 643 00 005 lub 883 843 670
W sprawie płatności uruchomiony został bezpośredni numer 728 469 909

04.02.2022
Odczyty wodomierzy wstrzymane od 07.02.2022r.

Ze względu na kolejną falę pandemii COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników
od dnia 07.02.2022r. wstrzymujemy także przeprowadzanie odczytów wodomierzy w Państwa domach przez naszych pracowników.

Równocześnie zależy nam na rozliczeniu Państwa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie rzeczywistej ilości, a nie szacowanej, dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców:

Olkusza (miasto), Zagaja i Olewina

26.01.2022
5 ZALET OLKUSKIEJ KRANÓWKI

Olkuska woda spełnia wszystkie standardy jakościowe, stawiane wodzie pitnej. Odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Najważniejsze dla zdrowia człowieka pierwiastki znajdują się we właściwych proporcjach. Jest to woda średnio twarda, o odczynie lekko zasadowym.  

Rodzi się pytanie: czy mieszkańcy Olkusza mają świadomość, że odkręcając kran korzystają z wody o jakości zbliżonej lub nawet znacznie lepszej niż dostępne w sklepach wody źródlane, mineralne czy stołowe? Oto 5 faktów dotyczących olkuskiej kranówki.

24.01.2022
W O D A

Woda wodzie nierówna….

• Co to znaczy?
O wodzie można bardzo dużo mówić. Wiadomo, że ma ona różny smak, czasami posiada zapach. Nie każda ma tą samą przejrzystość.

• Więc o co chodzi?
Woda nie powinna posiadać żadnego zapachu. Żadnego ! - nawet przyjemny powinien niepokoić, bo świadczy o obecności obcych substancji, o których działaniu na organizm ludzki nie można nic powiedzieć. Na przykład niektóre trucizny pachną smakowicie - trujący cyjanowodór pachnie migdałami!

19.01.2022
Ścieki z Olkuskiej Oczyszczalni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Olkuszu przy ul. Wspólna 33, która jest mechaniczno – biologiczno – chemiczną oczyszczalnią z pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do wód płynących w kanale „Roznos - Dąbrówka” za pośrednictwem istniejącego wylotu i spełniają wszystkie postanowienia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na korzystanie z wód w ramach usług wodnych - udzielonym PWIK Sp. z o. o. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 05.02.2021r. znak: GL.ZUZ.2.4210.560m.2020.MZ/RKW-2021-2426.

Zapraszamy na wirtualny spacer po oczyszczalni ścieków w Olkuszu, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

21.12.2021
Zakończenie inwestycji - Olkusz, ul. Januchty

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Januchty w Olkuszu.
Jest to realizacja zadania zaplanowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021.
Prace rozpoczęto w dniu 07.10.2021r. i trwały do 26.11.2021 zgodnie z założeniami oraz harmonogramem.
Prace prowadzono na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo a roboty zostały wykonane przez pracowników Przedsiębiorstwa.

21.12.2021
Jak działa Oczyszczalnia Ścieków ?

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z całego miasta i gminy Olkusz. Olkusz posiada kanalizację mieszaną, przy czym w starej części miasta jest jeszcze kanalizacja ogólnospławna, a na nowych osiedlach występuje kanalizacja rozdzielcza.
Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczno - chemiczną z osadem czynnym i pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Została wybudowana w 1982 roku. W latach 2013/2015 przeprowadzono modernizację oczyszczalni celem polepszenia efektywności usuwania związków biogennych tj. fosforu i azotu.
Ścieki doprowadzane do oczyszczalni systemem kanalizacji oraz ścieki dowożone poddawane są następującym procesom oczyszczania:

21.12.2021
Czego nie wrzucać do toalety?

Szczurek Gutek, przypomina o bardzo ważnych zasadach

• Codziennie zagrożone jest prawidłowe oczyszczanie ścieków, ponieważ bardzo często używa się kanalizacji jako śmietnika!
• Proces oczyszczania ścieków zakłócają przedmioty i substancje wrzucone do kanalizacji, które są odpadami i powinny znaleźć się w koszu a śmieci, a nie w twojej toalecie!
• Odpady tj.: elementy garderoby, patyczki do czyszczenia uszu, nawilżane chusteczki, pieluchy, podpaski, tampony, reklamówki, ścierki, lekarstwa, oleje, paliwa, farby, rozpuszczalniki, chemikalia, dętki, gruz, itp. powodują zmniejszenie przepustowości kanałów kanalizacyjnych, awarię pomp na przepompowniach ścieków – wszystko to powoduje spiętrzenie ścieków w kanałach, co może doprowadzić do ich wypłynięcia w Twojej piwnicy lub sąsiada.

17.12.2021
Historyczne włazy kanalizacyjne

Jeszcze w 2000 roku, z okazji X Pielgrzymki Wodociągowców na Jasną Górę, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu ufundowało trzy pokrywy na studzienki deszczowe znajdujące się na terenie klasztoru. Jest to powszechny zwyczaj, dzięki któremu praktycznie wszystkie tamtejsze studzienki posiadają pokrywy przedstawiające motywy z różnych miejsc Polski. Olkuskie pokrywy, wykonane według projektu Stanisława Jakubasa, nawiązują do udziału olkuskich górników w oblężeniu Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku.

16.12.2021
Podsumowanie roku jubileuszowego przez Prezesa Zarządu
Rok 2021 to dla pracowników Wodociągów Olkuskich rok szczególny bo jubileuszowy. 65-lecie istnienia firmy świętujemy w „szczególnym” czasie, dlatego postanowiliśmy zmienić formułę obchodów. Nasza codzienna praktyka wskazuje, iż wielu odbiorców wciąż nie ma wystarczającej wiedzy na temat pochodzenia wody pitnej, jej jakości, czy systemu działania kanalizacji. Naszą ambicją było stworzenie książki, która trafi do szerszego kręgu Czytelników niż osoby bezpośrednio związane zawodowo z Wodociągami Olkuskimi. W związkuz powyższym postanowiliśmy po raz pierwszy przygotować i wydać publikację własnym sumptem. Wierzymy, że uda nam się przez to stworzyć żywy i ciekawy tekst, który zaskoczy Czytelników nie tylko związanych z regionem olkuskim.

Strony