Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Bieżące informacje

21.05.2024
STOP dla deszczówki w kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, że wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej poprzez m.in. podłączenie rur z rynien, krat, wpustów, odwodnień liniowych wokół domów itp. do sieci kanalizacji sanitarnej jest zakazane wg obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2023 poz. 537) „…zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” !!!

13.05.2024
Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Umowa o zaopatrzenie w wodęi/lub odprowadzanie ścieków 

CZY MUSZĘ JĄ ZAWRZEĆ?

 Świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem  a Odbiorcą Usług, a obowiązek jej zawarcia wynika z przepisów prawa tj.:

10.05.2024
Dzień Pracownika Służb Komunalnych

06.05.2024
Spotkanie Olkuskich Wodociągów w Kolbarku

W dniu 05 maja 2024 roku nasze Olkuskie Wodociągi uczestniczyły w niezwykle ciekawym spotkaniu dla samotnych i starszych mieszkańców sołectwa Kolbark, zorganizowanym przez KGW „Źródełko” w Kolbarku.

27.03.2024
Święta Wielkanocne w PWiK

27.03.2024
INFORMACJA.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, iż

w dniu 29.03.2024r - Wielki Piątek,

KASA oraz Sala Obsługi Klientów, będzie czynna do godziny 12:00.

25.03.2024
22 marca Światowy Dzień Wody

Nasi wspaniali, młodzi ekolodzy - finaliści VIII edycji konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego "Chrońmy źródła wody", uhonorowani w trakcie Konferencji z okazji Światowego Dnia Wody - 22 marca 2024 zorganizowanej wspólnie przez olkuskie Wodociągi, olkuski Sanepid oraz olkuski STL.

Tegoroczna edycja ŚDW obchodzona jest pod hasłem "Woda Dla Pokoju".

Twórczość literacka i plastyczna, to wspaniała forma budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Niech wybrzmi szeroko: CHROŃMY ŹRÓDŁA WODY - dla Nas, dla zrównoważonej przyszłości - DLA POKOJU !!!

19.03.2024
22 marca Światowy dzień Wody.

Światowy dzień Wody 2024

Co roku  22 marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Celebrujemy go także  i my. Ideą tego święta jest uświadomienie społeczeństwu problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. W tym roku hasło przewodnie to „Woda dla pokoju”.

07.03.2024
Kolejne historyczne wydarzenie dla „olkuskich wodociągów”

Data 06.03.2024 r. rozpoczyna II etap planowanych działań, domykający system bezpieczeństwa  zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gmin Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz.

W dniu 06.03.2024 r. Zarząd PWiK sp. z o. o.  podpisał z Wykonawcą  - Karpackim Przedsiębiorstwem Wiertniczym z Chełmca - umowę na wykonanie odwiertu  studziennego w obrębie Pazurka „Kolonia -  Zimkówka” w gminie Olkusz.

Podpisania umowy dokonano w  obecności Burmistrzów i Wójtów - udziałowców Spółki.

14.02.2024
Twardość wody – od czego zależy i czy miękka woda jest lepsza?

Skład geologiczny gleb ma kluczowe znaczenie w oznaczaniu twardości wody, której jakość zależy od ilości obecnych w niej soli wapnia i magnezu. Ze względu na nasze okolice – Jurę Krakowsko-Częstochowską, która cechuje się dużą ilością skał bogatych w wapń, wodę której używamy określamy jako średnio twardą.

09.02.2024
Wodociągi Olkuskie na uroczystym otwarciu przedszkola w Zedermanie

W dniu 09.02.2024r  odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola w Zedermanie.

26.01.2024
VIII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VIII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

10.01.2024
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.


Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

21.12.2023
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

21.12.2023
Wigilia w olkuskich wodociągach.
Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo ziemi, niebu ziemia - wszyscy wszystkim ślą życzenia...
11.12.2023
Rola wody w organizmie człowieka

Jednym z najważniejszych elementów organizmu człowieka jest woda. To nie tylko składnik odżywczy, ale również związek, dzięki któremu w organizmie człowieka zachodzą niezbędne dla życia procesy. Nie ma innego związku chemicznego, który brałby udział w tak wielu funkcjach organizmu ludzkiego, co woda. Już nieznaczne odwodnienie może mieć przykre następstwa. To dlatego tak ważne jest aby regularnie pić wodę.

17.11.2023
Edukacja ekologiczna z Kropelką Ambrelką

Jak co roku kontynuujemy edukację ekologiczną z Klubem Przyjaciół Kropelki Ambrelki.

06.11.2023
INFORMACJA - instalacja wewnętrzna w budynkach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż instalacja wewnętrzna w budynkach powinna mieć zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym — tzw. zawór antyskażeniowy.

Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody z instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

03.11.2023
Awaria na przyłączu wodociągowym...

Awaria na przyłączu wodociągowym do posesji zlokalizowanej w Olkuszu, ul. Sienkiewicza, poszczególne etapy usuwania awarii (przykład).

17.10.2023
Osad ściekowy - kłopotliwy odpad ?

Osad ściekowy - kłopotliwy odpad powstający w procesie oczyszczania ścieków a może cenny surowiec?

Z poprzedniego artykułu o osadach ściekowych wiemy, że powstają one w procesach oczyszczania ścieków, a obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój budowyi rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków spowodował duży wzrost ich  ilości. Wg danych GUS (Ochrona Środowiska 2022) w 2021 r. w oczyszczalniach przemysłowych i komunalnych wytworzono 1 025,8 tyś. ton suchej masy osadów ściekowych, z których 57% (584,8 tyś. ton suchej masy) stanowiły osady ściekowe wytworzone w oczyszczalniach komunalnych (Tabela 1.). Od 2000 r do 2021 r.  ilość osadów ściekowych wytworzonych w komunalnych oczyszczalniach ścieków wzrosła o 63% (GUS Ochrona Środowiska 2022).

03.10.2023
HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

22.09.2023
Pracownicy Olkuskich Wodociągów odznaczeni Złotymi Medalami za długoletnią służbę.
„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków
wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie”.  Jan Jakub Rousseau 

05.09.2023
Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu informuje, że Laboratorium Badania Wody i Ścieków nie testowało, nie sprawdzało urządzenia do rewitalizacji wody - metoda GRANDER i nie wydawało rekomendacji dla urządzenia jak i dla metody.

01.09.2023
Krótka lekcja o ujęciu wody C-2

Pragniemy przedstawić Państwu ogólną charakterystykę jednego z kilku głównych ujęć wody, którymi w 97% zasilamy ludność zamieszkałą na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Ujęciem tym jest studnia oznaczana jako C-2 bis, zlokalizowana w miejscowości Cieślin w gminie Klucze.

09.07.2023
Zakładam firmę gastronomiczną ... i co dalej?
Chciałbyś otworzyć własny lokal gastronomiczny, a może wprowadzić na rynek produkty spożywcze, ale nie wiesz od czego zacząć? Już na samym początku swojej działalności będziesz musiał spełnić wiele wymogów związanych między innymi z bezpieczeństwem i jakością, a to wszystko po to, aby zapewnić swoich klientów, iż każdy z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, odbywa się we właściwy sposób i pod stałą kontrolą. Dlatego w większości przypadków musisz także zarejestrować swój zakład we właściwym organie, którym może być Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na podstawie informacji przekazanych przez te organy musisz opracować i wdrożyć system zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Ten system to przede wszystkim procedury i instrukcje, których muszą przestrzegać wszyscy Twoi pracownicy i które muszą uwzględniać wszystkie zmiany w produkcji.
05.06.2023
Dzień pracy pracownika Wydziału Sprzedaży i inkasenta

Czy wiesz, na czym polega codzienna praca pracowników Wydziału Sprzedaży?

 Jeśli nie, to zapraszamy Cię do krótkiej lektury.

Pracownicy Wydziału Sprzedaży Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Olkuszu dzielą się na dwie grupy pracowników:

pracujących stacjonarnie - w siedzibie Spółki przy ul. Kluczewskiej 4, pracujących w terenie – inkasenci, odczytywacze wodomierzy.

Wszyscy pracownicy Wydziału wykonują swoje obowiązki służbowe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

18.05.2023
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie odpadu 190805 to odpad powstający w procesie oczyszczania ścieków

Nie każdy z nas wie, że proces oczyszczania ścieków nieodłącznie związany jest z wytwarzaniem tzw. osadów ściekowych.

Czym  są osady ściekowe?

Osady ściekowe są organiczno-mineralną fazą stałą wyodrębnioną ze ścieków powstającą na różnych etapach ich oczyszczania. Skład oraz ich właściwości są zmienne i zależą od rodzaju oczyszczanych ścieków, metod oczyszczania oraz procesów, którym zostały poddane.

09.05.2023
Z pamiętnika mikrobiologa

Oprócz właściwości fizycznych i chemicznych woda posiada również właściwości mikrobiologiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem woda przeznaczana do celów spożywczych nie może zawierać jakichkolwiek mikroorganizmów. Tylko wtedy jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.

W naszym laboratorium wykonujemy badania w kierunku Escherichia coli i grupy coli, enterokoków kałowych , Pseudomonas aeruginosa oraz ogólnej liczby mikroorganizmów.

Poniższe zdjęcia przedstawiają bakterie, z którymi nie chcemy mieć do czynienia podczas rutynowych badań i analiz wody.

03.05.2023
Dzień z życia laboranta

Woda trafiająca do Twojego domu musi spełniać odpowiednie wymagania, które są określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia, dlatego nad bezpieczeństwem oraz kontrolą jakości dostarczanej dla Was wody nieustannie czuwa nasze przedsiębiorstwo. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze Laborantów woda monitorowana jest zarówno przed wpuszczeniem, jak i podczas transportu siecią wodociągową. Laboratorium wykonuje badania z sieci wodociągowej oraz ujęć lokalnych przez cały rok. Ponadto codziennie wykonywane są analizy wody ze zbiornika wody czystej w Olkuszu, nie wyłączając świąt i dni wolnych od pracy, stąd  nasi mieszkańcy mają gwarancję, iż otrzymywana przez nich woda jest najwyższej jakości. Aby dokładniej przyjrzeć się gdzie i w jaki sposób analizowane są takie próbki wody, udamy się z wizytą do naszego laboratorium, aby przyjrzeć się pracy naszych laborantów.

04.04.2023
Wymiana wodomierzy na zdalne - aktualny harmonogram
OGŁOSZENIE   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r. Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze. Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

Strony