Jesteś tutaj

UWAGA - MRÓZ ! ! !


W związku z trwającym okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przypomina o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem

  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw

  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 
Brak jakichkolwiek zabezpieczeń przed działaniem niskich temperatur może być przyczyną awarii i strat, które generują niepotrzebne koszty


Co należy zrobić, aby nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji?
  • Utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa
  • Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja wodociągowa poprzez uszczelnienie drzwi i okien
  • Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia za pomocą styropianu lub wełny mineralnej
  • W sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona. Dodatkowo zabezpieczyć studzienkę grubą warstwą styropianu lub wełny mineralnej.
  • Zabezpieczyć wodomierz wraz z zaworami / zasuwami za pomocą styropianu lub wełny mineralnej
  • Zewnętrzne elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie
Jak rozpoznać, że woda w instalacji zamarzła?

Brak wody w kranie w czasie mrozu to sygnał, że woda w instalacji mogła zamarznąć. Należy wtedy dokonać przeglądu instalacji we wszystkich miejscach, które są narażone na działanie ujemnej temperatury. O uszkodzeniu instalacji będą świadczyć pęknięcia rur oblodzenia na instalacji.

Realizowanie wszelkich możliwych działań, mających na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń wodociągowych przed szkodliwym wpływem niskiej temperatury znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia potencjalnych awarii. Taka prewencja pozwoli uniknąć kłopotów i kosztów związanych z usuwaniem skutków zimowych uszkodzeń instalacji wodociągowej.

Awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy zgłaszać do siedziby Przedsiębiorstwa pod numerem telefonu: 994 – numer alarmowy 32 643 14 15