Jesteś tutaj

Podziekowania dla Pani Małgorzaty Adamczyk-Kurzak


Szanowna Pani

Małgorzata Adamczyk-Kurzak

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu

Przyjaciel Olkuskich Wodociągów

Pragniemy serdecznie podziękować Pani za współpracę, zaangażowanie, a przede wszystkim za życzliwość, jakiej mogliśmy doświadczyć z Pani strony. Dziękujemy także za wieloletni wysiłek na rzecz pomocy mieszkańcom Powiatu Olkuskiego, rozwoju przedsiębiorczości oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy. Wyrażamy wdzięczność za aktywną współpracę, która przebiegała w twórczej i sympatycznej atmosferze.

Proszę przyjąć najszczersze życzenia, pogody ducha, sił i aktywności do zrealizowania swoich planów i zamierzeń a przede wszystkim dobrego zdrowia. Mamy nadzieje, że pełnienie przez wiele lat zaszczytnego stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu przyniosło wiele satysfakcji, samorealizacji oraz poczucia wypełnienia zadania.

 

Grzegorz Cebo                                        Alfred Szylko

 V-ce Prezes Zarządu                            Prezes Zarządu