Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE - wymiana wodomierzy


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszarze działania Przedsiębiorstwa tj.Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

UWAGA !!!

W przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny
w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.

tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00

tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).

 

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

 

Rejon

planowana data wymiany wodomierzy

GMINA BOLESŁAW

Hutki

czerwiec – wrzesień 2022r.

Kolonia

czerwiec – wrzesień 2022r.

Krzykawa

czerwiec – wrzesień 2022r.

Krzykawka

czerwiec – wrzesień 2022r.

Krzykawa Nowa

czerwiec – wrzesień 2022r.

Małobądz

czerwiec – wrzesień 2022r.

Laski

czerwiec – wrzesień 2022r.

Podlipie

czerwiec – wrzesień 2022r.

GMINA BUKOWNO

ul. Wodąca

czerwiec – wrzesień 2022r.

ul. Wygiełza

czerwiec – wrzesień 2022r.

ul. Starczynowska

czerwiec – wrzesień 2022r.

Podlesie Bukowno       

w trakcie realizacji

Bór Biskupi                    

w trakcie realizacji

GMINA OLKUSZ

Olkusz Pomorzany       

w trakcie realizacji

O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.