Jesteś tutaj

OFERTA PRACY - Laborant w Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

Laborant w Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych wody
 • Pobieranie próbek wody, zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami
 • Opracowywanie  walidacji i weryfikacji metod
 • Realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych  w laboratorium
 • Analiza wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań
 • Udział w badaniach biegłości, audytach wewnętrznych oraz audytach PCA
 • Samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń
 • Udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium oraz praktyczna znajomości metodyk badań wody
 • Umiejętność wykonywania analiz fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych na podstawie norm i procedur.
 • Znajomości normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office w stopniu bardzo dobrym
 • Dokładność, samodzielność, systematyczność w realizacji powierzonych zadań
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Realny wpływ na kształtowanie pracy i rozwój akredytowanego laboratorium
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
 • Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres:  e.banys@pwik.olkusz.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.”

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4,  32-300 Olkusz.. Adres do kontaktu: e.banys@pwik.olkusz.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.