Jesteś tutaj

ODCZYTY WODOMIERZY


Informujemy, iż spełniając oczekiwania naszych Odbiorców Usług wprowadziliśmy możliwość łatwego podawania odczytów wodomierza poprzez zakładkę „ODCZYT WODOMIERZA” na naszej stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl (bez konieczności logowania).

Równocześnie nadal możemy podawać odczyty wodomierzy korzystając z dotychczasowych form kontaktu takich jak: e-BOK, email: ns@pwik.olkusz.pl,  telefon: 032/643-14-15 wew. 116 lub kom. 728 469 902, lub telefon inkasenta dostępny w HARMONOGRAMIE odczytów i rozliczeń na naszej stronie internetowej.

Pamiętajmy, że odczyty należy przesyłać na początku m-ca, w którym przypada Państwa okres rozliczeniowy (zgodnie z harmonogramem). Przesyłanie odczytów z większą częstotliwością lub poza okresem rozliczeniowym nie spowoduje wystawienia dodatkowych faktur.

Równocześnie uprzejmie prosimy o udostępnianie wodomierza do odczytu w okresach odczytowych zgodnych z harmonogramem, a w przypadku nieobecności przesyłanie własnego odczytu w celu nienarażania się na skumulowane rozliczenie w przyszłości. Ponadto kontrolowanie wskazań wodomierza może przyczynić się do wczesnego wykrycia awarii i ograniczenia potencjalnych strat.

Przypominamy, iż Odbiorca Usług zobowiązany jest zapewnić możliwość odpowiedniego, nieskrępowanego dostępu do wodomierza w celu jego odczytu, a także utrzymywać pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub narażenie na oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie tj. zabezpieczenie przed zalaniem, zamarznięciem i uszkodzeniem.

Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności.