Jesteś tutaj

Nowa taryfa - obowiazuje od 23.09.2021 r.


KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn. zm.)
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
podaje do publicznej wiadomości

TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 3 lat.  >>>wersja pdf kliknij<<<

zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
nr GL.RZT.70.191.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Taryfy obowiązują od 23.09.2021r.