Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT nowe ceny za wodę i ścieki.


KOMUNIKAT

 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu w sprawie nowych cen za wodę i ścieki dla gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław

obowiązujących od 23 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje Odbiorców Usług, że z dniem 23 września 2023r.

wchodzą w życie ceny III okresu taryfowego zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Gliwicach Nr GL.RZT.70.191.2021 z dnia 25.08.2021r.

Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 3 lat.

>>Pełna treść taryfy dostępna jest  tutaj<<

Rozliczenie faktur za wodę i ścieki za okres, w którym nastąpi zmiana ceny, odbędzie się  proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starych i nowych cen i opłat.

Podstawowe ceny taryfowe w gospodarstwach domowych:

 Cena II okres taryfowy

Cena III okres taryfowy

WODA

6,48 zł netto

6,35 zł netto

ŚCIEKI

10,22 zł netto

10,38 zł netto

Cena 1 m3 wody w III okresie taryfowym ulega obniżeniu o 0,13 zł.

Poniżej przedstawiamy cennik opłat za wodę i ścieki na okres od 23.09.2023r. do 31.12.2023r.

uwzględniający dopłaty Gminy Olkusz do wody i ścieków i Gminy Bukowno do ścieków obowiązujące do 31.12.2023r

>>pobierz<<