Jesteś tutaj

KOMUNIKAT - Zmiana cennika od 23.09.2022r. do 31.12.2022


KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje,

iż od dnia 23.09.2022rzmieniają się opłaty za wodę i ścieki w związku ze zmianą stawek taryfowych na podstawie aktualnie obowiązującej

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin:

Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 3 lat zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nr GL.RZT.70.191.2021  z dnia 25.08.2021r.

Przedstawiamy aktualny cennik opłat za wodę i ścieki obowiązujący w okresie od 23.09.2022r. do 31.12.2022r.

>>> pobierz pdf <<<