Bieżące informacje

26.01.2022
5 ZALET OLKUSKIEJ KRANÓWKI

Olkuska woda spełnia wszystkie standardy jakościowe, stawiane wodzie pitnej. Odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Najważniejsze dla zdrowia człowieka pierwiastki znajdują się we właściwych proporcjach. Jest to woda średnio twarda, o odczynie lekko zasadowym.  

Rodzi się pytanie: czy mieszkańcy Olkusza mają świadomość, że odkręcając kran korzystają z wody o jakości zbliżonej lub nawet znacznie lepszej niż dostępne w sklepach wody źródlane, mineralne czy stołowe? Oto 5 faktów dotyczących olkuskiej kranówki.

24.01.2022
W O D A

Woda wodzie nierówna….

• Co to znaczy?
O wodzie można bardzo dużo mówić. Wiadomo, że ma ona różny smak, czasami posiada zapach. Nie każda ma tą samą przejrzystość.

• Więc o co chodzi?
Woda nie powinna posiadać żadnego zapachu. Żadnego ! - nawet przyjemny powinien niepokoić, bo świadczy o obecności obcych substancji, o których działaniu na organizm ludzki nie można nic powiedzieć. Na przykład niektóre trucizny pachną smakowicie - trujący cyjanowodór pachnie migdałami!

19.01.2022
Ścieki z Olkuskiej Oczyszczalni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Olkuszu przy ul. Wspólna 33, która jest mechaniczno – biologiczno – chemiczną oczyszczalnią z pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do wód płynących w kanale „Roznos - Dąbrówka” za pośrednictwem istniejącego wylotu i spełniają wszystkie postanowienia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na korzystanie z wód w ramach usług wodnych - udzielonym PWIK Sp. z o. o. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 05.02.2021r. znak: GL.ZUZ.2.4210.560m.2020.MZ/RKW-2021-2426.

Zapraszamy na wirtualny spacer po oczyszczalni ścieków w Olkuszu, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

21.12.2021
Zakończenie inwestycji - Olkusz, ul. Januchty

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Januchty w Olkuszu.
Jest to realizacja zadania zaplanowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021.
Prace rozpoczęto w dniu 07.10.2021r. i trwały do 26.11.2021 zgodnie z założeniami oraz harmonogramem.
Prace prowadzono na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo a roboty zostały wykonane przez pracowników Przedsiębiorstwa.

21.12.2021
Jak działa Oczyszczalnia Ścieków ?

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z całego miasta i gminy Olkusz. Olkusz posiada kanalizację mieszaną, przy czym w starej części miasta jest jeszcze kanalizacja ogólnospławna, a na nowych osiedlach występuje kanalizacja rozdzielcza.
Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczno - chemiczną z osadem czynnym i pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Została wybudowana w 1982 roku. W latach 2013/2015 przeprowadzono modernizację oczyszczalni celem polepszenia efektywności usuwania związków biogennych tj. fosforu i azotu.
Ścieki doprowadzane do oczyszczalni systemem kanalizacji oraz ścieki dowożone poddawane są następującym procesom oczyszczania:

21.12.2021
Czego nie wrzucać do toalety?

Szczurek Gutek, przypomina o bardzo ważnych zasadach

• Codziennie zagrożone jest prawidłowe oczyszczanie ścieków, ponieważ bardzo często używa się kanalizacji jako śmietnika!
• Proces oczyszczania ścieków zakłócają przedmioty i substancje wrzucone do kanalizacji, które są odpadami i powinny znaleźć się w koszu a śmieci, a nie w twojej toalecie!
• Odpady tj.: elementy garderoby, patyczki do czyszczenia uszu, nawilżane chusteczki, pieluchy, podpaski, tampony, reklamówki, ścierki, lekarstwa, oleje, paliwa, farby, rozpuszczalniki, chemikalia, dętki, gruz, itp. powodują zmniejszenie przepustowości kanałów kanalizacyjnych, awarię pomp na przepompowniach ścieków – wszystko to powoduje spiętrzenie ścieków w kanałach, co może doprowadzić do ich wypłynięcia w Twojej piwnicy lub sąsiada.

17.12.2021
Historyczne włazy kanalizacyjne

Jeszcze w 2000 roku, z okazji X Pielgrzymki Wodociągowców na Jasną Górę, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu ufundowało trzy pokrywy na studzienki deszczowe znajdujące się na terenie klasztoru. Jest to powszechny zwyczaj, dzięki któremu praktycznie wszystkie tamtejsze studzienki posiadają pokrywy przedstawiające motywy z różnych miejsc Polski. Olkuskie pokrywy, wykonane według projektu Stanisława Jakubasa, nawiązują do udziału olkuskich górników w oblężeniu Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku.

16.12.2021
Podsumowanie roku jubileuszowego przez Prezesa Zarządu
Rok 2021 to dla pracowników Wodociągów Olkuskich rok szczególny bo jubileuszowy. 65-lecie istnienia firmy świętujemy w „szczególnym” czasie, dlatego postanowiliśmy zmienić formułę obchodów. Nasza codzienna praktyka wskazuje, iż wielu odbiorców wciąż nie ma wystarczającej wiedzy na temat pochodzenia wody pitnej, jej jakości, czy systemu działania kanalizacji. Naszą ambicją było stworzenie książki, która trafi do szerszego kręgu Czytelników niż osoby bezpośrednio związane zawodowo z Wodociągami Olkuskimi. W związkuz powyższym postanowiliśmy po raz pierwszy przygotować i wydać publikację własnym sumptem. Wierzymy, że uda nam się przez to stworzyć żywy i ciekawy tekst, który zaskoczy Czytelników nie tylko związanych z regionem olkuskim.
13.12.2021
Działania ekologiczne w Wodociągach Olkuskich
Działania ekologiczne powinny być naturalnym stylem życia każdego człowieka a nie tylko modą. Pierwszy krok ku lepszej przyszłości to zrozumienie problemów środowiskowych. Najlepszą grupą docelową w tym przypadku będą najmłodsi mieszkańcy naszej planety. Stoimy na stanowisku, że najmłodsze dzieci są bardzo spragnioną wiedzy grupą, w której wcześnie zaszczepione idee ochrony środowiska zaowocują proekologicznymi postawami w przyszłości. To właśnie oni już niedługo staną się decyzyjnymi dorosłymi, mającymi głos w kwestiach ochrony przyrody.
08.11.2021
ODCZYTY WODOMIERZY

Informujemy, iż spełniając oczekiwania naszych Odbiorców Usług wprowadziliśmy możliwość łatwego podawania odczytów wodomierza poprzez zakładkę „ODCZYT WODOMIERZA” na naszej stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl (bez konieczności logowania).

Równocześnie nadal możemy podawać odczyty wodomierzy korzystając z dotychczasowych form kontaktu takich jak: e-BOK, email: ns@pwik.olkusz.pl,  telefon: 032/643-14-15 wew. 116 lub kom. 728 469 902, lub telefon inkasenta dostępny w HARMONOGRAMIE odczytów i rozliczeń na naszej stronie internetowej.

04.11.2021
Uwaga na oszustów..."na pracownika wodociągów"

W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami o próbach  wyłudzania pieniędzy przez osoby podszywające się pod pracowników naszego Przedsiębiorstwa, których ofiarami padają najczęściej osoby starsze, przekazujemy niniejszy komunikat:

* Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu (w tym odczytywacze wodomierzy, monterzy, kontrolerzy itp.) nie pobierają żadnych opłat podczas wykonywania czynności służbowych w Państwa domach.

Rachunki można opłacać w kasie Przedsiębiorstwa lub przelewem na konto wskazane na fakturze.

* Odczytywacze wodomierzy posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem i nazwiskiem oraz danymi Przedsiębiorstwa, a pozostali pracownicy PWiK upoważnienia, które są okazywane na każde życzenie.

* W razie wątpliwości, przed wpuszczeniem odczytywacza wodomierzy lub innego pracownika do mieszkania, można upewnić się co do jego tożsamości dzwoniąc do Dyspozytora  tel. 32/ 643-01-74 lub 994.

* Odczyty wodomierzy odbywają się w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 zgodnie z harmonogramem odczytów i rozliczeń dostępnym na naszej stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl. Odczytywacze wodomierzy są najczęściej Państwu znani, gdyż obsługują przypisane im na stałe miejscowości, z wyjątkiem zastępstwa. 

04.11.2021
Akcja zima.

Informacja dla Odbiorców usług Wodociągów Olkuskich

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przypomina swoim Odbiorcom o zachowaniu szczególnej dbałości w kwestii zabezpieczania instalacji wodociągowej oraz wodomierzy przed działaniem mrozu. W budynkach wskazane jest ogrzewanie lub dogrzewanie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierz i urządzenia wodociągowe, a posiadaczy studni wodomierzowych prosimy o należyte ich ocieplenie. Jednocześnie nadmieniamy, że podczas wystąpienia długotrwałych mrozów, nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnych problemów i dodatkowych kosztów.

04.11.2021
Kradzież żeliwnych pokryw !!!

Ostatnio na terenie Olkusza nasiliły się przypadki kradzieży żeliwnych pokryw włazów kanalizacyjnych.

 Jest to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zapadnięcie się w otwartą studzienkę kanalizacyjną, najechanie rowerem lub samochodem na otwarty wpust - mogą skończyć się tragicznie. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu apeluje do właścicieli skupów złomu, by nie przyjmowali żeliwa pochodzącego z kradzieży elementów miejskiej armatury kanalizacyjnej.

Przestrzegamy również złodziei – odpowiedzą nie tylko za kradzież, ale przede wszystkim za narażenie na utratę zdrowia i życia ludzkiego.

Zwracamy się do mieszkańców apelujemy również do pieszych, kierowców i rowerzystów

14.10.2021
Dzień Edukacji Narodowej

11.10.2021
INFORMACJA PRASOWA dot. prac na ul. Starowiejskiej w Żuradzie.

>>pobierz<<

06.10.2021
Rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Januchty w Olkuszu
Informujemy, iż w dniu 07.10.2021r. rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową sieci wodociągowej w ul. Januchty w Olkuszu.
Prace będą prowadzone w pasie drogowym przez okres około 2 miesięcy, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu.
Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.
23.09.2021
Cennik opłat za wodę i ścieki - obowiązujący od 23.09.2021 r.

Cennik opłat za wodę i ścieki
opracowany na podstawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
naterenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław
na okres od dnia 23.09.2021r. do dnia 31.12.2021r. z uwzględnieniem dopłat gmin

22.09.2021
Nowa taryfa - obowiazuje od 23.09.2021 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn. zm.)
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
podaje do publicznej wiadomości

TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 3 lat.  >>>wersja pdf kliknij<<<

zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
nr GL.RZT.70.191.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Taryfy obowiązują od 23.09.2021r.

17.09.2021
SKĄD TAKA DOBRA WODA W KRANIE ?

>>>PDF<<<

17.09.2021
Zapisy na zajęcia z prof. Wodniczkiem uruchomione - zapraszamy

Profesor Wodniczek zaprasza do rezerwacji zajęć edukacyjnych

http://profesorwodniczek.pl/rezerwacja/

02.09.2021
Załatw sprawy w Olkuskich Wodociagach

30.08.2021
Dostępność Systemu e-BOK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

27.08.2021
WIELKI POWRÓT PROF. WODNICZKA

09.06.2021
V EDYCJA KONKURSU "CHROŃMY ŹRÓDŁA WODY"
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji.
07.06.2021
Obsługa klientów od 7 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Spółki wraca do standardowej obsługi klienta,

dlatego serdecznie zapraszamy:

20.05.2021
BUDOWA kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurada

Szanowni Państwo

Mieszkańcy miejscowości Żurada

ul. Starowiejska i ul. Leśników

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zurada. 

11.05.2021
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW

PRACA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓWI KANALIZACJI  SP. Z O.O. W OLKUSZU

 Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 maja 2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4

przywraca bezpośrednią obsługę Klientów, zgodnie z poniższym harmonogramem:

10.05.2021
Święto Służb Komunalnych
Szanowni Państwo, Obchodzone co roku w dniu 10 maja Święto Służb Komunalnych jest ważnym wydarzeniem dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.
Wspólnie z innymi służbami komunalnymi tworzymy środowisko ludzi, które przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania życia codziennego. W branży komunalnej znajduje zatrudnienie kilkaset tysięcy Polaków. To oni codziennie dbają o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dostawę energii, telekomunikację, drogi, komunikację miejską, zieleń, czy gospodarkę odpadami. Jesteśmy dumni, że możemy realizować tę misję. Wodociągi Olkuskie są spółką komunalną - jej założycielami i wspólnikami są cztery samorządy tj. Miasto i Gmina Olkusz, Miasto Bukowno, a także Gminy Klucze oraz Bolesław. Wykonujemy zadania użyteczności publicznej – zaopatrzenie w wodę pitną oraz odprowadzanie ścieków. Naszym priorytetem jest praca dla ludzi i blisko ludzi, a także współtworzenie silnej społeczności lokalnej, co wyznacza strategię naszych działań. W ciągu ostatnich lat Przedsiębiorstwo zrealizowało szereg projektów, dzięki którym stworzyliśmy nowy efektywny system zaopatrzenia w głębinową wodę jurajską wysokiej jakości. Troska o ludzi idzie zawsze w parze z troską o środowisko naturalne.
04.05.2021
HARMONOGRAM ODCZYTÓW

Odczyty wodomierzy od 10 maja 2021r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 maja 2021r. przywracamy odczyty wodomierzy w Państwa domach przez naszych pracowników wg załączonego harmonogramu na 2021r.

30.04.2021
3 MAJA - "ŚWIĘTO KONSTYTUCJI"

Strony