Jesteś tutaj

Cennik opłat za wodę i ścieki - obowiązujący od 23.09.2021 r.


Cennik opłat za wodę i ścieki
opracowany na podstawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
naterenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław
na okres od dnia 23.09.2021r. do dnia 31.12.2021r. z uwzględnieniem dopłat gmin

>>> cennik tutaj - kliknij <<<