Jesteś tutaj

II edycja Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego "Chrońmy źródła wody"


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

oraz

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

zapraszają do udziału

w II edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

Chrońmy źródła wody

 

pod patronatem

Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z  Powiatu Olkuskiego.

 

Cele i zadania

 • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,
 • rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • kształtowanie zachowań proekologicznych.

 

Tegoroczna edycja konkursu inspirowana jest wierszami: Michała Jankowiaka       Woda czyli Wszystko zaczyna się w chmurach - dla I, II  grupy wiekowej, Wisławy Szymborskiej   Woda - dla III, IV grupy wiekowej.

 

I  grupa wiekowa: oddziały przedszkolne

II grupa wiekowa:  uczniowie klas I-III

III grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI

IV grupa wiekowa: uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych

 

Formy prac:

- Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Powinny zawierać hasło promujące czystość wód i gleb oraz gospodarki ściekowej.

- Prace literackie wykonane w formie wierszowanej (wiersze, fraszki, bajki, itp.).

 

Regulamin Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat ekologii wody i gleb oraz porządkowania gospodarki ściekowej.
 2. Prace plastyczne powinny mieć postać jednostronnego rysunku w formacie A 3.
 3.  Prace literackie nie dłuższe niż 1 strona A 4  Times New Roman 1,5.
 4.  Z każdego przedszkola oraz każdej szkoły można zgłosić maksymalnie 6 prac, po 2 z grupy wiekowej.
 5. Każdą pracę należy oznaczyć wyłącznie godłem (znak, logo, pseudonim) oraz podać wiek autora. Pracę należy włożyć do koperty oznaczonej takim samym godłem. W mniejszej kopercie również oznaczonej godłem autora, należy umieścić kartę konkursową wg wzoru. (Prosimy wykorzystać wzory metryczek.)
 6. Prace należy dostarczyć do 9 marca (piątek) 2018 roku do:
 • Sekretariatu ZS nr 3 im. A. Kocjana (Ekonomik) w Olkuszu,
 • Sekretariatu ZS nr 4 im. KEN (Budowlanka) w Olkuszu,
 • Biblioteki Pedagogicznej w  Olkuszu,
 • PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu.

Prace można zostawiać w jednej z  w/w  placówek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatorów jury. Prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na wodę i ścieki w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie na zdrowie oraz walory estetyczne.
 2. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac, z zachowaniem praw autorskich.
 4. Finał konkursu odbędzie się 22 marca (czwartek) 2018 roku. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie na kilka dni przed rozstrzygnięciem konkursu o miejscui godzinie uroczystości.
 5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Koordynatorzy konkursu:

mgr Małgorzata Dachowska

mgr Renata Skubis – Kubańska  

mgr Wiesława Syguła

mgr Magdalena Kamionka