Jesteś tutaj

Ścieki


Usługa w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) z terenu:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:               32/ 643 01 74    lub    994

Usługa w zakresie zablokowania i odblokowania przyłącza kanalizacyjnego

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zablokowania i odblokowania przyłącza kanalizacyjnego na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:             32 / 643 01 74     lub    994

Usługa w zakresie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:             32 / 643 01 74     lub    994

Usługa w zakresie udrożnienia kanalizacji (czyszczenie)

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi związane z ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej.

Kontakt:

Dyspozytornia:              32/ 643 01 74     lub     994

Wydział gospodarki ściekowej:                           32/ 643 00 03,     734 188 521

Usługa w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych z pojazdów asenizacyjnych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Olkuszu

PWiK Sp. z o.o. świadczy usługę polegającą na przyjmowaniu i oczyszczaniu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej - dowożonych przez pojazdy asenizacyjne.

Dodatkowych informacji w zakresie zawarcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udziela:

Kontakt:

Wydział gospodarki ściekowej:                            32/ 643 00 03,    734 188 520

Badania Ścieków

Laboratorium nie wykonuje badań ścieków.