Inwestycje w trakcie realizacji

Nowe inwestycje Wodociągów Olkuskich

Działanie Przedsiębiorstwa w kierunku wprowadzenia nowoczesnego systemu monitorowania systemu wodociągowego spotkało się z szerokim zainteresowaniem samorządów lokalnych. Mając tak szerokie poparcie, również na szczeblu wojewódzkim z końcem ubiegłego roku została zawarta z NFOŚiGW w Warszawie umowa Nr 2767/2021/Wn06/NZ-ur-lz/P o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki dla naszego Projektu pn.: „Przeciwdziałanie zagrożeniu i skutkom suszy poprzez unowocześnienie systemu monitorowania infrastruktury dostaw wody na obszarze działania PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Wartość zadania to: 8.126.491 zł (brutto).