Jesteś tutaj

Inwestycje w trakcie realizacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA !

W dniu 25.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5.