Jesteś tutaj

Informacje ogólne


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu na podstawie art. 132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 w zw. z art. 3  ust. 1  pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) posiada status "zamawiającego sektorowego".

     Zgodnie z art. 133 ust. 1 pzp, postępowania o udzielanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przeprowadzane są w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.    z siedzibą w Olkuszu.

     Postępowania o udzielanie zamówień, których dotyczą przepisy art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp oraz, których wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przeprowadzane są w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zachęcamy do odwiedzania strony BIP,

na której zamieszczane są bieżące przetargi.

>>link<<