Jesteś tutaj

Zapraszamy do udziału w konkursie "Chrońmy źródła wody"


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu

zapraszają do udziału

w V edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

Chrońmy źródła wody

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.

 Cele i zadania konkursu

  • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka
    na środowisko,
  • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,
  • rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
  • kształtowanie zachowań proekologicznych.

 Grupy wiekowe

  • I grupa wiekowa: oddziały przedszkolne
  • II grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV
  • III grupa wiekowa: uczniowie klas V-VIII

Zapraszamy do udziału w konkursie

Poniżej pełen regulamin wraz z załącznikami.