Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Zakładam firmę gastronomiczną ... i co dalej?


Chciałbyś otworzyć własny lokal gastronomiczny, a może wprowadzić na rynek produkty spożywcze, ale nie wiesz od czego zacząć? Już na samym początku swojej działalności będziesz musiał spełnić wiele wymogów związanych między innymi z bezpieczeństwem i jakością, a to wszystko po to, aby zapewnić swoich klientów, iż każdy z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, odbywa się we właściwy sposób i pod stałą kontrolą. Dlatego w większości przypadków musisz także zarejestrować swój zakład we właściwym organie, którym może być Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na podstawie informacji przekazanych przez te organy musisz opracować i wdrożyć system zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Ten system to przede wszystkim procedury i instrukcje, których muszą przestrzegać wszyscy Twoi pracownicy i które muszą uwzględniać wszystkie zmiany w produkcji.

Ale w jaki sposób podczas opracowania takiego systemu może pomóc Ci nasze Przedsiębiorstwo?

Odpowiedź jest prosta. Przed otwarciem np. lokalu gastronomicznego należy wykonać badania wody. Ze względu na punktowy charakter zakażeń mikrobiologicznych sieci wodociągowych badanie mikrobiologiczne wody jest jednym z obowiązkowych elementów systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w miejscach żywienia zbiorowego. W Polsce wymagania dotyczące wody regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dlatego będziesz musiał wykonać analizę wody, a wyniki badań przekazać do Sanepidu, aby móc odebrać swój punkt gastronomiczny. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi będziesz mógł z naszą pomocą z łatwością wykonać w laboratorium naszego Przedsiębiorstwa, ponieważ posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jakie badanie wody będziesz musiał wykonać przed otwarciem lokalu?

Sanepid decyduje o zakresie wykonywanych badań wody i zaleca wykonanie badań wody pod kątem spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W związku z tym, jeśli masz wątpliwości, to warto dowiedzieć się więcej na ten temat w swoim sanepidzie. Najczęstszymi z wymaganych parametrów są parametry objęte monitoringiem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia, gdzie zakres analiz fizykochemicznych obejmuje: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną, zawartość chloru wolnego oraz żelazo. Natomiast zakres analiz mikrobiologicznych obejmuje: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp 22°C. Sprawdź koniecznie, jaką częstotliwość badań wody określa Twoja procedura zaopatrzenia w wodę. Jeśli nie jesteś pewien zapisu odnośnie określonej częstotliwości, skonsultuj go z urzędnikiem Inspekcji Sanitarnej.

A teraz prześledźmy krok po kroku procedurę zlecenia badania wody w naszym Przedsiębiorstwie.

Badanie wody możesz zlecić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:30. Zlecenie możesz podpisać osobiście w laboratorium bądź zlecić drogą mailową. W przypadku osobistego podpisywania zlecenia, nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości, a gdy nie otwierasz zlecenia w swoim imieniu, musi mieć upoważnienie do zawierania umów. Jeśli jednak zdecydujesz się na założenie zlecenia drogą mailową, wystarczy, że  prześlesz wszystkie niezbędne informacje na nasz adres e-mail: nl@pwik.olkusz.pl. Dane jakie będziemy potrzebować do założenia zlecenia to między innymi:

  • Jeśli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej): imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, pesel, numer telefonu.
  • Jeśli jako zleceniodawca jesteś podmiotem prawnym: nazwa firmy, dokładny adres siedziby, NIP, numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zlecenie oraz adres e-mail.

Dodatkowo przy zakładaniu zlecenia będziemy potrzebować od Ciebie jeszcze kilku istotnych informacji. Jedną z nich jest informacja, czy zlecenie ma obejmować badania oraz pobieranie próbki (w przypadku przedłożenia wyników jednostce kontrolującej, próbka do badania jest pobierana przez akredytowanego próbkobiorcę laboratorium PWiK Olkusz), czy samo badanie (klient sam dostarcza próbkę). Będziemy także potrzebować cel badania (np. przedłożenie wyników jednostce kontrolującej), zakres zlecenia (parametry, które mają zostać zbadane), sposób odebrania wyników (osobiście lub przesyłka pocztową), wymóg stwierdzenia zgodności (tak/nie), adres miejsca pobrania / nazwa próbki (w przypadku dostarczenia próbki przez klienta), pochodzenie próbki wody (np. woda wodociągowa, woda studzienna itp.), czy posiadasz urządzenia do uzdatniania wody oraz ilość próbek, które zostaną przekazane do analizy.

Następnie po zebraniu przez nas wszystkich niezbędnych informacji oraz przyjęciu zlecenia, nasze laboratorium poinformuje Cię o koszcie badania oraz dacie i godzinie pobrania próbki przez naszego laboranta. Płatność za usługę odbywa się wyłącznie na podstawie faktury. Całkowity koszt badania uzależniony jest od wykonywanego zakresu badań, dodatkowo obejmuje pobranie próbki oraz dojazd. Musisz także pamiętać, iż termin, który z nami ustalisz jest zależny od ilości oczekujących zleceń oraz od zadań, które laboratorium wykonuje na własne potrzeby. Nie musisz się jednak stresować czasem oczekiwania, ponieważ staramy się działać szybko i sprawnie, a odpowiednio przygotowane przez Ciebie miejsce do pobrania próbki wody, dodatkowo usprawni ten proces. Punkt, który wyznaczysz do poboru próbki najlepiej żeby nie zawierał żadnych plastikowych elementów i sitek, a przede wszystkim aby nadawał się do opalenia (dezynfekcji kranu).  Pamiętaj także o wcześniejszym upuszczeniu wody w miejscu pobrania, celem przepłukania instalacji wewnętrznej.

Jeśli jednak zdecydujesz się na osobiste dostarczenie próbek wody do analizy,  pamiętaj aby próbki były  pobrane w dniu dostarczenia do laboratorium. Próbki powinny być opisane (rodzaj wody, miejsce, data i godzina pobrania). Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:00. Przy przyjęciu próbki, laboratorium oceni stan próbki, sposób pobrania, przechowywania oraz poinformuje Cię o możliwych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na wyniki badań.

Forma przekazania sprawozdania z badań jest określana przy podpisaniu zlecenia. Przybliżony czas wydania Sprawozdania z badań to ok. 5 dni roboczych od daty dostarczenia lub pobrania próbki przez próbkobiorcę. Wyniki badań wraz z fakturą można odebrać w tygodniu, w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14) lub zlecić wysłanie pocztą. Czas otrzymania wyników wysłanych pocztą tradycyjną jest dłuższy i niezależny od laboratorium.