Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Z pamiętnika mikrobiologa


Oprócz właściwości fizycznych i chemicznych woda posiada również właściwości mikrobiologiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem woda przeznaczana do celów spożywczych nie może zawierać jakichkolwiek mikroorganizmów. Tylko wtedy jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.

W naszym laboratorium wykonujemy badania w kierunku Escherichia coli i grupy coli, enterokoków kałowych , Pseudomonas aeruginosa oraz ogólnej liczby mikroorganizmów.

Poniższe zdjęcia przedstawiają bakterie, z którymi nie chcemy mieć do czynienia podczas rutynowych badań i analiz wody.

To jest grupa coli i Escherichia coli na podłożu CCA:

Obraz obserwowany pod mikroskopem to jest pałeczka grupy coli:

W naszym laboratorium mamy także szybkie testy o nazwie COLILERT-18, które dają wynik już po 18-22h godzinach. Oto przykład takiej reakcji:

Żółte celki pokazują nam, że w 100ml próbki znajdują się kolonie grupy coli, a te świecące to jest Escherichia coli. Świeci ona w promieniach lampy UV.

Bakterie grupy coli są powszechnie stosowanym wskaźnikiem jakości wody. Występują w środowisku natural¬nym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Obecność tych bakterii w wodzie pitnej daję się szybko zidentyfikować, a one same świadczą o świeżym zanieczyszczeniu wody.
Zanieczyszczenie wody enterokokami stwarza realne zagrożenie dla odbiorców, dlatego zgodnie z prawem, obecność tych mikroorganizmów w wodzie jest niedopuszczalna. Wykrycie ich w wodzie najczęściej świadczy o jej zakażeniu bakteriami kału ludzkiego. Warto podkreślić, że enterokoki w odróżnieniu od bakterii z grupy Coli charakteryzują się nieco dłuższą żywotnością oraz przeżywalnością w wodzie.

Enterokoki kałowe na podłożu SB:

Potwierdzenie enterokoków na podłożu z eskuliną:

Innym testem potwierdzającym enterokoki kałowe jest ENTEROLERT-DW test ten pozwala na szybką identyfikację tych bakterii bo już po 24 godzinach.

Zielony kolor celek to enterokoki kałowe.

We wszystkich rodzajach wód w środowisku naturalnym występują różnorodne mikroorgani¬zmy, w tym heterotroficzne bakterie i grzyby (pleśnie i drożdże). Wśród izolowanych drobno¬ustrojów występują naturalnie obecne w środowisku wodnym, jak i inne, pochodzące z różnych źródeł zanieczyszczeń (np. gleba, roślinność). Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który dostarcza niezbędnych informacji do nadzoru i oceny jakości wody.
Oto przykład:

Mamy jeszcze jedną metodę dzięki, której możemy ocenić czystość naszej wody jest to metoda oznaczania Pseudomonas aeruginosa – czyli pałeczka ropy błękitnej. Na  agarze CN dla Pseudomonas można zobaczyć fluorescencję pod lampą UV.

Pseudomonas aeruginosa

Olkuskie Wodociągi każdego dnia podejmują starania, aby zapewnić Mieszkańcom wodę najwyższej jakości. Po przeprowadzeniu w laboratorium szeregu analiz jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, że woda która jest podawana do sieci jest przydatna do spożycia dla ludzi i spełnia wszystkie wymagane normy.