Jesteś tutaj

Wymiana wodomierzy na zdalne - aktualny harmonogram


OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

Uwaga !!!

w przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.

tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00

tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00

 

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

Rejon

planowana data wymiany wodomierzy

GMINA BOLESŁAW

cały obszar

w trakcie realizacji

GMINA BUKOWNO

cały obszar

w trakcie realizacji

GMINA OLKUSZ

Olkusz Pomorzany       

w trakcie realizacji

Niesułowice

w trakcie realizacji

GMINA KLUCZE

Chechło

w trakcie realizacji

Kwaśniów Dolny

w trakcie realizacji

Kwaśniów Górny

w trakcie realizacji

Kolbark

w trakcie realizacji

Bogucin Duży

w trakcie realizacji

Cieślin

w trakcie realizacji

Golczowice

w trakcie realizacji

Rodaki

kwiecień – lipiec 2023 r.

Ryczówek

kwiecień – lipiec 2023 r.

Hucisko

kwiecień – lipiec 2023 r.

Bydlin

kwiecień – lipiec 2023 r.

Bydlin Zawadka

kwiecień – lipiec 2023 r.

Krzywopłoty

kwiecień – lipiec 2023 r.

Godawica

kwiecień – lipiec 2023 r.

Góry Bydlińskie

kwiecień – lipiec 2023 r.

Klucze

kwiecień – lipiec 2023 r.

Jaroszowiec

kwiecień – lipiec 2023 r.

 

O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.