Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

W O D A


Woda wodzie nierówna….

• Co to znaczy?
O wodzie można bardzo dużo mówić. Wiadomo, że ma ona różny smak, czasami posiada zapach. Nie każda ma tą samą przejrzystość.

• Więc o co chodzi?
Woda nie powinna posiadać żadnego zapachu. Żadnego ! - nawet przyjemny powinien niepokoić, bo świadczy o obecności obcych substancji, o których działaniu na organizm ludzki nie można nic powiedzieć. Na przykład niektóre trucizny pachną smakowicie - trujący cyjanowodór pachnie migdałami!

• A co ze smakiem wody?
Woda może różnie smakować. Większość ludzi woli wodę lekko kwasową (odczyn pH mniejszy od 7). Olkuska woda - ze względu na bogactwo mikroelementów w niej zawartych – ma odczyn lekko zasadowy – ok. 7,8 jednostek pH. Woda niewątpliwie jest smaczna, ale Ci, którzy lubią kwaskową będą narzekać!

• Czy woda mętna może być zdatna do picia?
Tu odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Oczywiście – jeżeli woda jest krystaliczna – to jest dobrze. Ale jeżeli jest mętna – wówczas różnie bywa z jej jakością. Bo, na przykład woda olkuska, bogata w wapń i magnez (przypominamy, że są to mikroelementy niezbędne no normalnego funkcjonowania organizmu) – po zagotowaniu mętnieje. To cecha naturalna, świadcząca o wytrącaniu się węglanów wapnia i magnezu. Jeżeli taka woda zostanie odstawiona na parę minut – to stanie się klarowna, gdyż wytracony osad opadnie na dno.
Czasami woda płynąca z kranu ma barwę białą. Jeżeli pozostawiona w spokoju stanie się klarowna to znak, że była nasycona powietrzem.
Lecz mętna woda, która po odstaniu nie staje się klarowana - jest zawsze wodą niezdatną do picia.

• Czy w laboratorium bada się wodę w kierunku smaku, zapachu i przejrzystości?
Tak. Nasze wodociągowe laboratorium w każdej próbce wody oznacza smak, zapach i mętność. Smak i zapach badany jest sposobem przypominającym ten domowy. Jedyną różnicą są specyficzne naczynia, w których te badania prowadzimy oraz specyficzne wymagania stawiane laborantowi.
Cechę, którą tu nazywamy przejrzystością, laboratorium bada przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nazywanego mętnościomierzem. Jednostką mętności - bo tak fachowo nazywamy zaburzenia w przejrzystości wody – jest NTU. Każda woda, której mętność występuje powyżej 1 NTU jest wodą niezdatną do picia!

• Czy wizualnie, w warunkach domowych można ocenić mętność?
Niestety nie! Woda o mętności od 1NTU do 5 NTU jest klarowna.

• Dlaczego mętność jest taka ważna?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyjaśnia, iż woda mętna - powyżej 1 NTU – jest podejrzana o obecność różnych substancji organicznych, nieorganicznych ale – uwaga – również o obecność pasożytów, wirusów i pierwotniaków chorobotwórczych (Cryptosporydium, Yesinia, Listeria: Giardia, Etamoeba: Rotawirus, Poliowirus i inne) !

• A co z mętnością w wodzie olkuskich wodociągów?
O! I tutaj mamy się czym szczycić. Z powodu, iż woda pochodzi z ujęć głębinowych - nie jest możliwe, aby zawierała te niebezpieczne organizmy. Potwierdzają to wyniki badań laboratoryjnych. Mętność jest tu na poziomie setnych części NTU!

• Więc jesteśmy bezpieczni?
Tak, dopóki polityka bezpieczeństwa wody prowadzona obecnie będzie utrzymana.

• Na czym polega ta polityka?
Przede wszystkim na ścisłej współpracy z sanepidem oraz na intensywnej kontroli wewnętrznej. W każdym dniu – nie wyłączając z tego sobót, niedziel i świąt badane są próbki z newralgicznych punktów na sieci wodociągowej - w szczególności ze zbiorników wody pitnej.
Badamy smak, zapach mętność odczyn pH, przewodność oraz wykonywane są badania mikrobiologiczne.

• Badania mikrobiologiczne???
Tak! Posiadamy nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne dysponujące innowacyjnymi metodami badawczymi. Na przykład badania w kierunku bakterii grupy coli i Escherichia coli wykonujemy metodą amerykańskiej firmy IDEXX. Wynik badania uzyskujemy już po 18 godzinach, podczas gdy inne laboratoria potrzebują na to ponad 24 godzin.
Badania w kierunku paciorkowców kałowych laboratorium wodociągowe prowadzi dwoma metodami. Oczywiście jedną z nich są szybkie testy firmy IDEXX. Niestety polskie przepisy prawne nie uznają tej metody jako wiarygodnej. Jednak nasze laboratorium używa tej metody w swojej pracy .
BO DLA NAS JEST NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO DOSTARCZANEJ DLA MIESZKAŃCÓW WODY.

• To dobre wiadomości. Czy można zatem zapewnić, że woda w kranach w naszym mieszkaniach jest bezpieczna, wolna od substancji szkodliwych i bakterii chorobotwórczych?
Tak, dopóki polityka częstego badania próbek wody pobieranej na całej sieci wodociągowej, liczącej ok. 700 km będzie utrzymywana.

• No dobrze. Ale po co tak często badać taką dobrą wodę?
Aby woda była bezpieczna muszą być spełnione co najmniej dwa warunki. Jeden to dobre źródło wody, a takie właśnie mają olkuskie wodociągi. Drugi to właśnie intensywna kontrola jakości wody.

• Dobre źródło? To znaczy takie bijące wprost z ziemi?
No właśnie nie takie! Takie bijące wprost z ziemi ma kontakt z glebą i powietrzem, więc niebezpieczeństwo skażenia jest bardzo duże.
Woda płynąca w sieci wodociągowej olkuskich wodociągów pochodzi z ujęć głębinowych, z pokładów triasowych i jurajskich. Z głębokości ok. 80 metrów. I nie jest tknięta ręką ludzką, aż do miejsca jej wypływu, którym jest kran w naszym domu.

• Czyli: PIJMY WODĘ Z KRANU!
Tak, jak najbardziej. Ale pamiętajmy o jednym: woda musi płynąć. Stojąca woda, nawet najlepsza pogarsza swoją jakość. Jak się domyślacie dzieje się to-pod wpływem warunków środowiskowych.
I na podsumowanie:
Życzymy smacznego naszym klientom- konsumentom