Jesteś tutaj

VI edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”


Powiatowa Stacja Sanitarno
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
zapraszają do udziału
w
VI  edycji Konkursu literacko plastyczno ekologicznego
„Chrońmy źródła wody"
pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrza Miasta Bukowno, B rmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Wójta Gminy Klucze, W ójta Gminy Bolesław, W ójta Gminy Trzyciąż.


>>Konkurs 2022 .Chrońmy źródła wody<<

>>Metryczka i za.łączniki do dystrybucji<<

>>Plakat<<