Jesteś tutaj

VII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

Chrońmy źródła wody

pod patronatem honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,, Burmistrza Miasta Bukowno, Wójta Gminy Klucze,, Wójta Gminy Bolesław.

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław.

>> Konkurs 2023 Chrońmy źródła wody <<

>> załączniki do Konkurs 2023 Chrońmy źródła wody <<

>> Plakat <<

>> Plakat <<