Jesteś tutaj

Uwaga na oszustów..."na pracownika wodociągów"


W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami o próbach  wyłudzania pieniędzy przez osoby podszywające się pod pracowników naszego Przedsiębiorstwa, których ofiarami padają najczęściej osoby starsze, przekazujemy niniejszy komunikat:

* Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu (w tym odczytywacze wodomierzy, monterzy, kontrolerzy itp.) nie pobierają żadnych opłat podczas wykonywania czynności służbowych w Państwa domach.

Rachunki można opłacać w kasie Przedsiębiorstwa lub przelewem na konto wskazane na fakturze.

* Odczytywacze wodomierzy posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem i nazwiskiem oraz danymi Przedsiębiorstwa, a pozostali pracownicy PWiK upoważnienia, które są okazywane na każde życzenie.

* W razie wątpliwości, przed wpuszczeniem odczytywacza wodomierzy lub innego pracownika do mieszkania, można upewnić się co do jego tożsamości dzwoniąc do Dyspozytora  tel. 32/ 643-01-74 lub 994.

* Odczyty wodomierzy odbywają się w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 zgodnie z harmonogramem odczytów i rozliczeń dostępnym na naszej stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl. Odczytywacze wodomierzy są najczęściej Państwu znani, gdyż obsługują przypisane im na stałe miejscowości, z wyjątkiem zastępstwa.