Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Triasowa i jurajska zamiast kopalnianej czyli historia nowej wody


Olkuskie Wodociągi piszą nowy rozdział na kartach historii regionu. Od 25 stycznia 2017 roku w kranach mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław płynie wysokiej jakości triasowa i jurajska woda ujmowana z nowych studni głębinowych a nie jak jeszcze niedawno woda z odwodnienia kopalni Olkusz-Pomorzany tzw. „kopalniana”.

Dwie zmodernizowane i trzy nowe studnie, o których Spółka już we wcześniejszych artykułach informowała, zapewnią mieszkańcom wodę bogatą w szereg mikroelementów i dobrze zmineralizowaną m. in. o:

  • wapń (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa,
  • magnez (ok.15 mg/l), który spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami,
  • żelazo (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny),
  • fluor (ok.0,10 mg/l), który zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa,\
  • fosfor (0,01 mg/l P2O5), który bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości;
  • chlor w postaci chlorków (15 mg/l), który uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
     

Z ogromnym sentymentem 1 lutego 2017 roku Przedsiębiorstwo wyłączyło z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu („Fabrykę wody”), która przez 39 lat służyła firmie i mieszkańcom. To przełomowa chwila dla firmy jak i regionu olkuskiego. Nowy system zaopatrzenia w wodę wymuszony był przez planowane zamknięcie kopalni. Zmiany w naszej ocenie będą zmianami na lepsze. Rozwój Firmy i zadowolenie mieszkańców to nasze priorytety.

 

Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych faktów. Zachęcamy do lektury.

Z dniem 25 stycznia 2017 roku wdrożyło ostatni etap zmiany systemu zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców; polegający na zasileniu sieci wodociągowych zlokalizowanych w gminie Bukowno oraz Bolesław w wodę, z nowo wykonanych ujęć głębinowych (zlokalizowanych w gminie Klucze) w ramach Kontraktu W11 – „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A.  w Bukownie”, który jest częścią projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".

Przedsiębiorstwo po przeprowadzaniu stosownych prób technologicznych, rozruchów, badań oraz przygotowania istniejącej infrastruktury do zmiany kierunku przepływu wody na pewnych odcinkach magistrali, wdrożyło systemu zmiany zaopatrzenia w wodę czterech Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze.

Zmiana systemu podzielona została na kilka etapów z wydzieleniem obszarów zasilania tj.

Etap I    –  zasilanie część gminy Klucze – miejscowości Bydlin, Kolbark, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kwaśniów, Hucisko, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Jaroszowiec – rozpoczęcie zasilania z dniem 05.09.2016r.

Etap II   – zasilanie gminy Klucze, – rozpoczęcie zasilania z dniem 04.10.2016r.

Etap III  – zasilanie miasta i gminy Olkusz – rozpoczęcie z dniem 04.01.2017r.

Etap IV – zasilanie miasta i gminy Bukowno oraz Bolesław – rozpoczęcie z dniem 25.01.2017r.

Podczas zmian zasilania Przedsiębiorstwo prowadzi stały dodatkowy monitoring jakości wody – przeprowadzane są badania jakościowe wody a wyniki przedstawiane są do wiadomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu.

Przeprowadzane badania potwierdzają wysoką jakość wody ujmowanej z nowo wykonanych studni która spełnia wszelkie normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Woda którą obecnie dostarcza PWiK, pochodzi z trzech studni triasowych Kolbark, Cieślin C2, C3 oraz jednej jurajskiej w Bydlinie.

Obecnie PWiK prowadzi uzdatnienie wody zapewniające właściwe bezpieczeństwo jakościowe wody, aby przeciwdziałać wtórnym zanieczyszczeniom które mogą wystąpić w istniejącej niezmodernizowanej infrastrukturze wodociągowej rozmieszczonej na obszarze czerech gmin a mającej ok. 665 km.

Otrzymane niezmienne, zadawalające wyniki badań wody w okresie najbliższego kwartału spowodują podjęcie działań dotyczących zmniejszenia dozowania środków uzdatniających, tak aby nie wpływały one na walory smakowe wody.

Priorytetem Spółki jest aby zminimalizować proces uzdatniania wody do możliwości wyłącznie okresowego chlorowania.

Realizacja I etapu zmiany system zaopatrzenia wodę zapewniła zapotrzebowanie w wodę mieszkańców na poziomie
ok 14 000 m3/dobę, kiedy to możliwości produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu były na poziomie 21 000 m3/dobę, w związku z czym PWiK wraz z gminami Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze przygotował kolejny etap inwestycji zasilania
w wodę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoich mieszkańców w dostawę wodę w odpowiedniej ilości oraz jakości. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o realizacji wszystkich działań.

Zapraszamy do śledzenia naszej nowej strony internetowej.