Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Święto Służb Komunalnych


Szanowni Państwo,

Obchodzone co roku w dniu 10 maja Święto Służb Komunalnych jest ważnym wydarzeniem dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.
Wspólnie z innymi służbami komunalnymi tworzymy środowisko ludzi, które przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania życia codziennego. W branży komunalnej znajduje zatrudnienie kilkaset tysięcy Polaków. To oni codziennie dbają o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dostawę energii, telekomunikację, drogi, komunikację miejską, zieleń, czy gospodarkę odpadami. Jesteśmy dumni, że możemy realizować tę misję. Wodociągi Olkuskie są spółką komunalną - jej założycielami i wspólnikami są cztery samorządy tj. Miasto i Gmina Olkusz, Miasto Bukowno, a także Gminy Klucze oraz Bolesław. Wykonujemy zadania użyteczności publicznej – zaopatrzenie w wodę pitną oraz odprowadzanie ścieków. Naszym priorytetem jest praca dla ludzi i blisko ludzi, a także współtworzenie silnej społeczności lokalnej, co wyznacza strategię naszych działań. W ciągu ostatnich lat Przedsiębiorstwo zrealizowało szereg projektów, dzięki którym stworzyliśmy nowy efektywny system zaopatrzenia w głębinową wodę jurajską wysokiej jakości. Troska o ludzi idzie zawsze w parze z troską o środowisko naturalne.
Władze Wodociągów Olkuskich od początku swojej historii kierowały się zasadą budowania silnej społeczności pracowników komunalnych, którzy identyfikują się ze swoim pracodawcą. Udało nam się stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy mogą realizować swoje pasje i ambicje. Dowodem tego są liczne wspomnienia emerytowanych pracowników silnie związanych z firmą, z których wielu uważało Wodociągi Olkuskie za swój „drugi dom”. To dowód najwyższego zaufania i więzi. W tym roku, w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia Wodociągów Olkuskich, planujemy publikację, w której na łamach wydawanej cyklicznie „Kroniki Wodociągów Olkuskich” po raz pierwszy oddajemy głos naszym oddanym pracownikom. Wywiady, które już przeprowadziliśmy, to zapis żywej historii, w której poruszane są również osobiste wątki. Lektura tych wspomnień nie pozostawia wątpliwości, iż nasi pracownicy lubili i szanowali swoją pracę, a ona pozwalała im budować poczucie własnej wartości. Ponadto nasi pracownicy, tłumaczą tak interesujące zagadnienia jak choćby pochodzenie i jakość wody. Wkrótce poinformujemy opinię publiczną o przewidywanej dacie wydania tej ambitnej publikacji.
Obchody Święta Służb Komunalnych oraz Jubileuszu 65-lecia towarzyszy wiele innych inicjatyw. 1 maja przedstawiciele Spółki wzięli udział w uroczystościach na Wawelu w celu upamiętnienia "Bractwa Kopackiego" - organizacji górniczej powstałej w Olkuszu w 1446 r. Był to też wyraz chęci nadania odpowiedniej rangi Świętu Pracy, które z racji służby komunalnej pełnionej przez naszych pracowników jest dla nas istotnym wydarzeniem. W dniu 10 maja, w Święto Służb Komunalnych, miała miejsce uroczysta inauguracja wybudowanej fontanny w „Dolince na Osiedlu Młodych” w Olkuszu, podczas której wystąpili Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik oraz Prezes PWiK w Olkuszu Pan Alfred Szylko. Jesteśmy dumni, iż możemy brać udział w przedsięwzięciach, które wpływają pozytywnie na estetykę przestrzeni publicznej i umilają życie mieszkańców.