Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Światowy Dzień Wody


31 lat, tyle minęło odkąd decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych po konferencji w Rio de Janeiro, został ustanowiony Światowy Dzień Wody.

Ideą tego święta jest uświadomienie społeczeństwom problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności…to problem każdego z nas. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

Dokładnie za miesiąc, 22 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Ziemi, jest to jedno z największych wydarzeń obywatelskich na świecie, święto ekologii. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Idealnym połączeniem a zarazem ukoronowaniem dla tych dwóch ważnych wydarzeń jest organizowany już od 7 lat konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny „Chrońmy źródła wody”. Jego organizatorem są trzy podmioty – Wodociągi Olkuskie, Olkuski Sanapid oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrz Miasta Bukowno, Wójt Gminy Klucze i Wójt Gminy Bolesław.

Celem konkursu jest uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód
i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym oraz kształtowanie zachowań proekologicznych.

Tło tegorocznego konkursu stanowiła wybitna praca autorstwa Kamila Starosty wykonana w jednej z jego poprzednich edycji.

 

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością prezentujemy laureatów tegorocznej edycji konkursu…

 

Jury dla kategorii plastycznej w składzie :

 • Misia Bik – artystka malarka, autorka wielu wystaw, Przewodnicząca Jury;
 • Halina Świtlicka - Kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Olkuszu, sekretarz STL w Olkuszu, polonista;
 • Jacek Majcherkiewicz – rysownik satyryczny, malarz, poeta i prozaik, członek Klubu Literackiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu;
 • Józef Niewdana – Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, założyciel Muzeum Wody, Hydrogeolog;

przyznało następujące nagrody:

 

Grupa I oddziały przedszkolne - podgrupa 3 - 4 latki 

Miejsce I         Antonina Proszczek - Przedszkole Publiczne. Sióstr Prezentek w Bukownie, opiekun: Renata Sarota

Miejsce II        Hanna Jaworska - Przedszkole Nr 7 w Olkuszu,  opiekun: Ewa Gawryluk

Miejsce III       Laura Kula - Przedszkole im Barbórki w Bolesławiu, Opiekun Marcela Cieślik

Wyróżnienia :

Zuzanna Półkoszek - Przedszkole w Ryczówku, opiekun: Monika Półkoszek

Tymon Gorgoń - Przedszkole w Chechle, opiekun: Dorota Kurowska

Katarzyna Księska - Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie, opiekun: Renata Sarota

Franciszek Guzik - Przedszkole w Chechle, opiekun: Dorota Kurowska

Agata Pawełczyk - Przedszkole Nr 4 w Olkuszu, opiekun: Agnieszka Kuśmierczyk

 

Grupa I oddziały przedszkolne - podgrupa 5 - 6 latki 

Miejsce I         Daria Wadowska - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w  Zawadzie, opiekun:  Małgorzata Kasprzyk

Miejsce II        Anastazja Majcherkiewicz -  Przedszkole im. M. Konopnickiej w Jaroszowcu,  opiekun: Barbara Dregan

Miejsce III       Hanna Mogiła - Przedszkole w Chechle, opiekun: Malwina Mogiła            

Wyróżnienia   

Małgorzata Kosmala - Przedszkole Nr 4 w Olkuszu, opiekun:  Agnieszka Kuśmierczyk

Antonina Chwast – Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Uniwersytet Przedszkolaka” w Olkuszu, opiekun: Izabela Szota

Stanisław Wiśniewski - Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu, opiekun: Katarzyna Suwalska

Stanisław Morawski, Przedszkole Nr 7 w Olkuszu, opiekun:  Ewelina Góral

Mikołaj Łabuda - Przedszkole w Bydlinie, opiekun: Maria Mól

 

Grupa II uczniowie klas I-III

Miejsce I         Klaudia Kulig – Zespół Przedszkolno – Szkolny w Podlipiu, opiekun:  Agnieszka Szymczyk - Wyżychowska

Miejsce II        Liwia Policińska - Publiczna Szkoła Podst. im. J Słowackiego w Witeradowie, opiekun:  Dorota Cieśla

Miejsce III       Franciszek Raczeński - Publiczna Szkoła Podst. im. J Słowackiego w Witeradowie, opiekun: Dorota Cieśla

Wyróżnienia   

Maria Michta – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, opiekun:  Małgorzata Skrzypczak

Hanna Sarota – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zawadzie, opiekun: Renata Woźniak

Aleksandra Grzesiak – Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II  w Braciejówce, opiekun: Hanna Matusiak

Blanka Sycz – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu, opiekun:  Paulina Stach

Roksana Izdebska - Zespół Przedszkolno –Szkolny  w Podlipiu, opiekun: Agnieszka Szymczyk - Wyżychowska

Grupa III uczniowie klas IV-VI

Miejsce I         Stanisław Piątek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun: Anna Ziaja

Miejsce II        Anna Barańska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema, w Olkuszu opiekun: Ilona Dybich

Miejsce III       Agata Kisiała – Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu, opiekun: Renata Guzik

Wyróżnienia   

Jagoda Skrzypczak – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza. Kościuszki w Chechle, opiekun: Monika Zalewska

Kacper Kulawik – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle, opiekun: Monika Zalewska

Zofia Kaminiów - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczówku, opiekun: Teresa Pająk

Maria Podsiadło - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppkł. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu, opiekun: Anna Pasich

Antonina Włodarczyk -  Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu, opiekun:  Dorota Milka

 

Grupa IV uczniowie klas VII - VIII

Miejsce I         Kaja Olszowy – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppkł. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu, opiekun: Anna Pasich

Miejsce II        Natalia Piechowicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny  Nr 2 w Olkuszu Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina - opiekun: Renata Guzik

Miejsce III       Emilia Martyniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, im. M. Kopernika, opiekun: Małgorzata Wróbel

Wyróżnienia   

Natalia Jałowiec - Publiczna Szkoła Podst. Im. J Słowackiego w Witeradowie,opiekun: Dorota Cieśla

Olivia Zajkowska - Publiczna Szkoła Podst. Im. J Słowackiego w Witeradowie, opiekun: Dorota Cieśla

Oliwia Piętka - Zespół Szkolno – Przedszkolny  Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 6 im.Fryderyka Chopina  w Olkuszu , opiekun: Renata Guzik

Milena Kulawik -  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle, opiekun: Monika Zalewska

Jury dla kategorii literackiej w składzie :

 • Regina Burdziakowska - Maj – członek Zarządu STL w Olkuszu, polonista w Szkole Podstawowej Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Olkuszu – Przewodnicząca Jury;
 • Renata Skubis - Kubańska – członek STL, polonista w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu;
 • Renata Kaliś – członek STL w Olkuszu, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej  Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Olkuszu;
 • Ewelina Bączek - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu;
 • Katarzyna Kamionka - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu;

przyznało następujące nagrody:

Grupa II uczniowie klas I-III

Miejsce II        Olga Oleksy - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, im. M. Kopernika, opiekun: Joanna Kocjan

Miejsce III      Aleksandra Wypasek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, im. M. Kopernika, opiekun: Joanna Kocjan

Wyróżnienia   

Maja Zub - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun: Agnieszka Szarek       

Hanna Chwast - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, im. M. Kopernika, opiekun: Joanna Kocjan

Grupa III uczniowie klas IV-VI

Miejsce I         Julia Szarek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun: Anna Konieczniak     

Miejsce II       Hanna Habrzyk - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle, opiekun: Bożena Kliś   

Miejsce III      Wojciech Stasiowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Bukownie, opiekun Anna Skrzyńska       

Wyróżnienie    Elżbieta Nowakowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun: Anna Konieczniak  

Grupa IV uczniowie klas VII-VIII

Miejsce I         Natalia Jałowiec – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Witeradowie, opiekun Aneta Klich          

Miejsce III      Aleksander Barakomski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun: Anna Ziaja

Wyróżnienia   

Alicja Pacia - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle, opiekun: Bożena Kliś

Milena Kulawik - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle, opiekun: Bożena Kliś    

Przyznano także dwie specjalne nagrody Prezesa Olkuskich Wodociągów Pana Tadeusza Chwasta. Laureatami tych nagród są:

 • Zofia Kaminiów - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczówku, opiekun: Teresa Pająk
 • Aleksandra Wypasek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, im. M. Kopernika, opiekun: Joanna Kocjan.

Tłem kolejnej edycji konkursu będzie wspaniała praca wykonana przez Kaję Olszowy ze Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ppkł. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu – prezentowana poniżej.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej - VIII edycji naszego konkursu.