Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Światowe Dni Wody z ekoTEATREM


Pod hasłem „Woda dla Wszystkich” odbył się tegoroczny Światowy Dzień Wody. Dla Olkuskich Wodociągów świętowanie Dnia Wody rozpoczęło się już w październiku zeszłego roku, kiedy przeprowadzony został I etap (gminny) konkursu krasomówczego ekoTEATR. Wtedy organizatorzy konkursu nie spodziewali się aż tak dużego zainteresowania ze strony szkół oraz tak wysokiego poziomu występów.

Dziś, 22 marca odbył się II etap konkursu ekoTEATR oraz konferencja poświęcona tematyce wody i umiejętnym gospodarowaniu jej zasobami. Na temat idei obchodów Światowego Dnia Wody opowiadała Pani Inspektor Agata Knapik.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu zgromadzili się uczniowie szkół podstawowych z terenu gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław, współorganizatorzy konkursu tj. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu na czele z Panią Inspektor Agatą Knapik i Stowarzyszenie Teatralno - Literackie w Olkuszu na czele z Wiceprezesem Zarzadu - Panią Agnieszką Goździelską, która również poprowadziła konferencję oraz zaproszeni znamienici goście:

Pan Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

Pani Małgorzata Lechowicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,

Pan Bogumił Sobczyk - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego,

Pani Bożena Krok - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

Pan Mirosław Gajdziszewski - Burmistrz Miasta Bukowno,

Pan Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze,

Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław,

Pan Józef Niewdana - Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy,

Pan Michał Zasucha - Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Osucha,

Pani Beata Soboń – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

 

Główną nagrodą w naszym teatralno-ekologicznym konkursie był zdrój wodny dla szkoły czyli profesjonalne urządzenie podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej naszego nowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Po prezentacjach artystycznych wszystkich grup Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyły uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie z terenu Miasta i Gminy Olkusz - Emilia Latecka, Zuzanna Kubańska, Barbara Bąchór, Wiktoria Filarska i Maja Wróblewska.

Prezes Olkuskich Wodociągów Pan Alfred Szylko wziął sobie do serca tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody i postanowił nagrodzić zdrojem wodnym także najlepszych przedstawicieli z każdej gminy biorącej udział w konkursie.

Dzięki temu zdrową i bezpieczną wodą będą mogli cieszyć się także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukownie, Szkoły Podstawowej w Chechle i Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Krzykawie.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać także dwa wyróżnienia dla uczennic z Szkoły Podstawowej w Osieku: Zofii Mittmann i Oliwii Rogóż. Nagrodą jest nagranie filmu ekologicznego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Olkuskich Wodociągów oraz wycieczka do Warszawy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu wyraża serdeczne podziękowania Patronom Honorowym konkursu:

Panu Kazimierzowi Koprowskiemu  - Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Panu Jarosławowi Foremnemu – Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,

Panu Romanowi Piaśnikowi - Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz,

Panu Mirosławowi Gajdziszewskiemu - Burmistrzowi Miasta Bukowno,

Panu Norbertowi Bień - Wójtowi Gminy Klucze,

Panu Krzysztofowi Dudzińskiemu - Wójtowi Gminy Bolesław

oraz

- Pani Dyrektor Beacie Soboń oraz całemu zespołowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu za udostępnienie sali kinowej oraz fachowe wsparcie techniczne i merytoryczne,

- Pani Dyrektor Maridzie Zoń oraz całemu zespołowi gastronomicznemu Olkuskiej „Budowlanki” za przygotowany catering, który był nie tylko przepyszny ale i bardzo profesjonalny,

- współorganizatorom konkursu czyli STL w Olkuszu na czele z Panem Przemysławem Kanią – Prezesem Zarządu oraz PSS-E w Olkuszu na czele z Panią Agatą Knapik – Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym za wkład włożony w jego organizację, a w szczególności Pani Agnieszce Goździelskiej za wspaniałe poprowadzenie tegorocznej uroczystości.

Mimo, że Światowe Dni Wody trwają tylko jeden dzień to dla nas się jednak nie kończą. 12 kwietnia odbędzie się druga część konferencji poświęcona tematyce wodnej oraz rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”, także w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu. Ilość zgłoszeń konkursowych już przeraża komisję konkursową…ufff czeka nas dużo pracy, do usłyszenia za trzy tygodnie…