Jesteś tutaj

Spotkanie branżowe „Zagospodarowanie osadów ściekowych”


 

Spotkanie branżowe

„Zagospodarowanie osadów ściekowych”

Materia niezwykle złożona

W takim właśnie temacie odbyło się lipcowe spotkanie branżowe w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Olkuszu.

Na zaproszenie Zarządu Przedsiębiorstwa w spotkaniu uczestniczyli szczególni goście- specjaliści z dziedziny omawianej problematyki,

aby wspólnie pochylić się nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania osadów ściekowych.

W tematykę spotkania wprowadził zebranych - Dyrektor ds. technicznych Chrzanowski Wodociągów Pan Szymon Wyrwik.

Na spotkaniu zostały przedstawione informacje dot. aktualnych przepisów prawnych dot. odpadów, a także wymagań i procedur dla osadów ściekowych w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych, – które są bezcennym źródłem biogenów.

Następnie V-ce prezes Zarządu pan Grzegorz Cebo omówił aktualnie stosowaną linię przeróbki osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu.

Kolejnym blokiem spotkania były wystąpienia dwóch firm: „Ekoprod” z Bytomia, która zaprezentowała nowe rozwiązania dla gospodarki osadowej oraz firma „Ascon-Projecst” - przedstawiciele włoskiej firmy NEWLISI w

Polsce, przedstawili technologię redukcji i neutralizacji osadu oraz zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalniach ścieków komunalnych.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych - to materia niezwykle złożona” – nie sposób zamknąć tematu na jednym spotkaniu ! - tym stwierdzeniem zakończył się I zjazd branżowy przedstawicieli gościnnych firm.

Już zaplanowano kolejne spotkania branżowe w omawianym temacie, które pozwolą na dalsze i dogłębne snucie planów o nowoczesnym gospodarowaniu osadami ściekowymi na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu.