Jesteś tutaj

RUSZYŁ I ETAP KONKURSU „EkoTEATR”


RUSZYŁ I ETAP KONKURSU

EkoTEATR”

Konkurs krasomówczy „EkoTeatr”organizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.

Konkurs został zorganizowany z myślą o uczniach klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Pierwsze przesłuchania w I etapie konkursu dla Gminy Bolesław i Miasta Bukowno odbyły się w Centrum Kultury w Bolesławiu - w dniu 12.10.2018r.

Celem konkursu jest promowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań teatralnych, zwrócenie uwagi na potrzebę pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności logicznego i poprawnego formułowania myśli.

Tematyką konkursu jest ochrona źródeł wody, ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem wód i gleb, konsekwencje zanieczyszczania wody i gleby, oszczędne i racjonalne użytkowanie zasobów wody pitnej, obieg wody w przyrodzie oraz ekologia a woda i ścieki.

Do wielkiego finału Konkursu, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca 2019 roku

zaproszeni zostali zdobywcy I –wszych miejsc - reprezentujący:

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie (Gmina Bolesław)

oraz

Szkołę Podstawową Nr 2 w Bukownie (Gmina Bukowno)

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!!!!

i życzymy powodzenia w wielkim finale.

a wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie.