Jesteś tutaj

Prof. Wodniczek zaprasza do swojego Uniwersytetu


Lada dzień do naszej wodociągowej rodziny dołączy Profesor Wodniczek, który edukować będzie dzieci klas I-III w swoim Uniwersytecie.

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z gminami: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Co to jest woda? Dlaczego nie można bez niej żyć? Jak się ją oczyszcza? Kto i w jaki sposób kontroluje to, co leci w naszych kranach? Na te i tego typu pytania chcemy opowiedzieć najmłodszym biorącym udział w projekcie “Uniwersytet prof. Wodniczka - edukacja ekologiczna dla najmłodszych” - cyklu zajęć edukacyjnych, podczas których najmłodsi dowiedzą się dlaczego woda jest ważna i jak chronić jej zasoby. Po zakończeniu zajęć staną się Małymi Wodnikami - ekspertami w dziedzinie wodnej. Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III głównie z terenu powiatu olkuskiego. Nie tylko w gminie Olkusz, ale również w gminach ościennych brakuje miejsca, w którym taka edukacja mogłaby być prowadzona. Projekt zakłada przygotowanie nowoczesnego programu edukacji ekologicznej w tematyce wodnej oraz jego realizację w specjalnie do tego przygotowanym budynku PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu. Atrakcyjne zajęcia przygotowane przez specjalistów, ciekawe pomoce merytoryczne i dydaktyczne, a przede wszystkim niebanalne przedstawienie wiedzy. Wszystko to sprawi, że prowadzona edukacja będzie doskonałym sposobem na przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawowe cele zadania:

  • edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców regionu
  • uwrażliwienie dzieci na problem niedoboru wody
  • nauka poszanowania dla wody i jej zasobów
  • nauka postaw ekologicznych
  • wypracowanie pozytywnych nawyków związanych z oszczędzaniem wody

Po zakończeniu zajęć jego uczestnicy będą uroczyście pasowani na Małych Wodników- przyjaciół wody, którzy mają wysoką świadomość ekologiczną i wiedzą jak dbać o środowisko naturalne. Niebanalne podejście do zagadnienia oraz kompleksowe podejście do tematu ochrony zasobów wodnych sprawi, że dzieci będą dużo szybciej i chętniej przyswajały wiedzę.

Projekt realizowany jest w ramach programu edukcja ekologiczna organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu nauczyciele otrzymają materiały, ktre będą służyć do prowadzenia uzupełniających zajęć edukacyjnych również na terenie szkół. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu edukacji oraz liczby odbiorców projektu. Każda szkoła z terenu gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław dostanie jeden zestaw edukacyjny bez względu na ilość klas biorących udział w programie. Czternaście pierwszych grup, które zapiszą się we wrześniu na lekcję z prof. Wodniczkiem otrzyma gadżety promocyjne oraz poczęstunek w ramach realizowanego projektu. Szkoły, którym nie uda się odwiedzić Uniwersytetu we wrześniu , niech się nie martwią bo Profesor będzie przyjmował przez cały rok szkolny.

Rozpoczęcie projektu:           17.09.2018r.

Czas zajęć:                                     90 minut

Rejestracja uczestników odbywać się będzie od 10.09.2018r. poprzez stronę www.profesorwodniczek.pl

Uzupełnieniem dla naszego projektu jest terenowa ścieżka edukacyjna - Bez wody nie ma życia - realizowana przez Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy we współpracy
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Połączenie odwiedzin na plenerowej ścieżce wraz z zajęciami terenowymi pozwoli na doskonałe dotarcie do grupy docelowej jaką są uczniowie. Jako organizacja pozarządowa z doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, chcemy współtworzyć infrastrukturę dla celów edukacyjnych, dzięki którym zajęcia realizowane byłyby w procesie kształcenia ustawicznego, ale również chcemy uruchomić oczywistą, naturalną siłę procesu edukacyjnego tkwiącą w rodzinie. Pragniemy, aby przejście ścieżki było doskonałą propozycją dla całych rodzin na spędzenie wolnego czasu w plenerze połączonego z nowoczesną edukacją ekologiczna z zastosowaniem nowatorskich form przekazu.

Podstawowe cele zadania:

  • uzmysłowienie uczniom jak ważnym zasobem jest woda
  • nauka postaw ekologicznych
  • dotarcie do najmłodszych mieszkańców powiatu olkuskiego z kompleksową edukacją ekologiczną
  • przekazanie treści związanych z ochroną zasobów wodnych i uwrażliwienie uczniów na tę tematykę

Ten projekt tym różni się od najczęściej spotykanych obecnie projektów, że stworzona w jego ramach mała infrastruktura ścieżki edukacyjnej będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, a  nie tylko podczas zorganizowanych zajęć.

Fokusujemy się na budowaniu więzi międzypokoleniowych i rodzinnych na łonie przyrody z poszanowaniem wartości ochrony środowiska.

 Rozpoczęcie projektu:           17.09.2018r.

Czas zwiedzania:                         60 minut

Poniżej znajdują się linki do filmików z edukacji