Jesteś tutaj

Nie truj siebie, sąsiadów i środowiska


Nie truj siebie, sąsiadów i środowiska

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olkusz,                                                                          

przypominamy o apelu Pana Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Mieszańcy, którzy zamieszkują nieruchomości posiadające bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków,

obowiązani są do regularnego wywozu nieczystości ciekłych,

a także o konieczności posiadania dowodów uiszczania opłat za realizację tej usługi.

Korzystanie z nieszczelnego szamba lub wywożenie nieczystości na pola uprawne to bardzo niebezpieczny proceder,

wiążący się z poważnym zagrożeniem zanieczyszczenia bakteriologicznego i chemicznego gleb oraz wód podziemnych.

Wszyscy pamiętamy, z jak znacznymi uciążliwościami mierzyliśmy się na początku 2016 roku w związku ze skażeniem źródeł wody bakterią E.coli.

Do podobnych sytuacji w całym kraju prowadzi nieodpowiedzialne zachowanie osób lekceważących obowiązek polegający na wywozie nieczystości w prawidłowy sposób.

Olkuska Straż Miejska prowadzi kontrole w tym zakresie, dlatego apeluję o Państwa zrozumienie, gdy strażnik poprosi o okazanie dowodów potwierdzających regularny wywóz nieczystości z szamb.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje specjalny rejestr zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków,

który pozwala nam skuteczniej docierać z interwencją w te miejsca, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie unikania obowiązku wywozu ścieków.

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na fakt, że oszczędność z tytułu opróżnienia szamba w sposób niedozwolony może okazać się pozorna.

Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 złotych, a po skierowaniu sprawy do sądu – kara może sięgnąć aż 5000 złotych.

Dlatego raz jeszcze apeluję – dbajmy o zdrowie swoje, sąsiadów oraz przyszłych pokoleń..

Podłączajmy się do istniejącej sieci kanalizacji, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zwróćmy uwagę na regularne i prawidłowe opróżnianie zbiorników bezodpływowych.