Jesteś tutaj

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY NA UJĘCIU W PODLESIU RABSZTYŃSKIM


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu stale realizując swój główny cel jakim jest utrzymanie nieprzerwanych dostawy wody pitnej najwyższej jakości do odbiorców, w lipcu bieżącego roku zakończyło prace modernizacyjne związane ze zmianą systemu dezynfekcji wody na ujęciu wody w Podlesiu Rabsztyńskim. Pozytywne skutki tej inwestycji mieszkańcy zaopatrywani z w/w ujęcia wody mogą odczuć przede wszystkim dzięki poprawie właściwości smakowych i zapachowych wody, z której korzystają na co dzień. Wdrożenie nowej technologii pozwoliło ograniczyć wykorzystanie podchlorynu sodu, którego obecność w wodzie wodociągowej jest niezbędna z uwagi na konieczność stałego dezynfekowania sieci wodociągowej. Obecnie poziom „chlorowania” wody jest na poziomie koniecznego minimum. Wiele zalet technologii z promieniami ultrafioletowymi w stosunku do tradycyjnych metod sprawiło, że jest ona coraz to chętniej stosowana zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Przede wszystkim jest to proces czysto fizyczny, który nie zmienia smaku i zapachu wody.

Dezynfekcja wody promieniami UV

Dezynfekcja wody promieniami UV wykorzystuje naturalne i skuteczne właściwości bakteriobójcze światła ultrafioletowego, dzięki temu technologia ta jest bezpieczna i nieinwazyjna.

Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji wody powoduje ograniczenie powszechnie stosowanych „uzdatniaczy” i poprawia jakości wody do picia pod względem jej własności organoleptycznych (smak, zapach). Promieniowanie ultrafioletowe jest częścią widma słonecznego o silnym bakteriobójczym działaniu.  Dzięki tej reakcji mikroorganizmy albo zostają zabite albo też tracą zdolność rozmnażania się.

Stosowanie promieni UV daje niewątpliwe korzyści, do których należą:

-        Brak wpływu na smak i zapach dezynfekowanej wody

-        Nie istnieje możliwość przedawkowania

-        Brak istotnego wpływu pH i temperatury wody na efekt działania

-        Krótki czas kontaktu wymagany do eliminacji aktywności wirusów i bakterii

-        Duża skuteczność w niszczeniu bakterii  

-        Nie powoduje powstawania szkodliwych produktów ubocznych

Promieniowanie UV jest nie tylko wykorzystywane przez firmy wodociągowe, ale również przez rozlewnie wód i napojów bezalkoholowych, jak również firmy farmaceutyczne na całym świecie.

Pragniemy zaznaczyć, iż technologia dezynfekcji wody za pomocą promieni UV jest obecna w olkuskich wodociągach już od końca lat 90 – tych XX wieku, gdzie była stosowana na nieistniejącej już „fabryce wody” jaką była Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, produkująca wodę pitną dla ponad 80 tysięcy mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Również nowy system zaopatrzenia w wodę dla ludności czterech gmin, funkcjonujący od 2016 roku, w którym głównym źródłem wody są ujęcia zlokalizowane w gminie Klucze, opiera się na dezynfekcji wody za pomocą promieni UV.

Dążeniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Olkuszu jest, by na wszystkich eksploatowanych ujęciach, w dłuższym horyzoncie czasowym, została wdrożona technologia dezynfekcji wody za pomocą promieni ultrafioletowych a jakość wody stale spełniała najwyższe światowe standardy.