Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Krótka lekcja o ujęciu wody C-2


Pragniemy przedstawić Państwu ogólną charakterystykę jednego z kilku głównych ujęć wody, którymi w 97% zasilamy ludność zamieszkałą na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Ujęciem tym jest studnia oznaczana jako C-2 bis, zlokalizowana w miejscowości Cieślin w gminie Klucze.

Ujęcie Cieślin C-2 bis zostało wybudowane w związku z utworzeniem nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców czterech wyżej wymienionych gmin na przełomie 2014 i 2015 roku. Poszukiwanie nowych źródeł wody oraz budowa nowego systemu, miało związek z planowaną likwidacją olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu, gdzie wody pochodzące z odwadniania kopalni stanowiły po uzdatnieniu główne źródło zaopatrzenia ludności. Konsekwencją perspektywicznie bliskiej utraty dotychczasowego źródła zaopatrzenia w wodę była realizacja przez przedsiębiorstwo wodociągowe nowego systemu, w którym ujmowana woda pochodzi głównie, jak to ma miejsce w przypadku studni C-2 bis, z triasowego poziomu wodonośnego, a zwierciadło wody ma charakter subartezyjski i artezyjski.

Z uwagi na bardzo dobrą, źródlaną jakość ujmowanej wody jedynym sposobem jej uzdatniania jest sporadycznie prowadzona dezynfekcja fizyczna z wykorzystaniem lamp UV oraz chemiczna tj. chlorowanie.

Ujęcie to zaopatruje w wodę miejscowość Cieślin, natomiast nadmiar wody przesyłany jest siecią magistralną do pozostałych miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Klucze oraz poprzez zbiorniki „Parcze” do miasta i gminy Olkusz, gminy Bolesław i miasta Bukowno.