Jesteś tutaj

KONTAKTY DO WYDZIAŁÓW


Najważniejsze kontakty do Wydziałów PWiK  Olkusz  Sp. z o.o.

Dzwonimy na numer tel. 32/ 643 14 15 – Centrala i wybieramy nr wew …

Wydział Sprzedaży : sprawy

 • Umów o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków - wew. 142, 143 
 • Podawanie odczytów wodomierzy – wew.  116, 152

e-mail: ns@pwik.olkusz.pl

Wydział Techniczny : sprawy

 • Uzgadnianie dokumentacji projektowych wod – kan. – wew.  120, 165, 151
 • Uzgodnienia branżowe (energetyka, teletechnika, gaz, drogi, zagospodarowanie terenu itp.) – kolizje, zbliżenia w sąsiedztwie sieci wod-kan eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo – wew.  120, 165, 151
 • Warunki na rozdział instalacji i montaż drugiego wodomierza głównego lub kilku wodomierzy głównych – wew.  120, 165, 151
 • Warunki na przeniesienie wodomierza głównego (np. z budynku do studzienki, ze studzienki do studzienki nowoprojektowanej itd.) – wew.  120, 165, 151
 • Warunki na montaż wodomierza do wody bezpowrotnie traconej (wodomierz montowany dla nieruchomości wyposażonej w przyłącz kanalizacyjny) – wew.  120, 165, 151
 • Wydanie potwierdzenia wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – wew.  120, 165, 151
 • Udzielanie zgody na odprowadzenie ścieków przemysłowych– wew.  120, 165, 151
 • Warunki przyjęcia zleceń odbioru wód deszczowych – wew.  120, 165, 151
 • Udzielanie informacji na temat lokalizacji, własności, parametrów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – wew.  120, 165, 151
 • Rozpatrywanie wniosków o wymianę przyłączy – wew.  120, 165, 151
 • Rozpatrywanie wniosków o przebudowę lub usunięcie z nieruchomości istniejącej infrastruktury wod – kan. – wew.  120, 165, 151

e-mail: tt@pwik.olkusz.pl

Wydział Wykonawstwa: sprawy

 • Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wew. 161
 • Zleceń związanych z wykonaniem przyłączy wod-kan oraz innych robót  - wew. 160
 • Zleceń i wykonania projektów technicznych wod-kan przyłączy oraz sieci  - wew. 162
 • Zleceń nadzoru branżowego oraz inwestorskiego (odbiory robót przez inspektora nadzoru) - wew. 121
 • Kierownik Wydziału - wew. 134

e-mail: tw@pwik.olkusz.pl

Wydział Gospodarki Wodnej i Eksploatacji: sprawy

 • zgłaszanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych - wew. 114
 • wymiana i awarie wodomierzy - wew. 113

e-mail: te@pwik.olkusz.pl

Dział Finansowo- księgowy : sprawy

 • Zadłużeń, windykacji, należności – wew. 101, lub tel. 728 469 924

e-mail: nf@pwik.olkusz.pl

Wydział Laboratorium Badania Wody: sprawy

 • Zleceń związanych z badaniem wody 32/ 642 13 25

e-mail: nl@pwik.olkusz.pl

Dyspozytornia całodobowo  32/ 643 01 74

Alarmowy 994