Jesteś tutaj

Jak wykonać prawidłową płatność ?


Jeśli dokonujesz przelewu za wodę zwróć uwagę, czy podajesz odpowiedni numer konta bankowego.

Prosimy o realizację przelewów na numer rachunku, który jest podany na wystawionej fakturze, gdyż każdy klient (według punktu poboru) ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.

W tytule prosimy o podanie numeru faktury za którą dokonywana jest płatność.

Prawidłowo dokonana transakcja

pozwoli uniknąć nieprawidłowości podczas dekretowania na właściwy rachunek.

faktura od inkasenta

faktura dostarczona pocztą