Jesteś tutaj

Informacja o zawartości ołowiu i kadmu w wodach z ujęć PWiK Olkusz


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniani nad zawartością ołowiu i kadmu w wodzie z ujęć Olkuskich Wodociagów

Zawartość metali w wodzie w ujęciach PWiK Olkusz

Ujecie wody

średnia zawartość ołowiu w wodzie

[µg/l]

średnia zawartość kadmu w wodzie

[µg/l]

w okresie styczeń 2017 – luty 2018

Bór Biskupi

0,6

0,1

Bydlin

0,2

0,2

Braciejówka

0,5

0,2

Cieślin C2

0,5

0,0

Cieślin C3

0,3

0,1

Góry Bydlińskie

0,8

0,5

Kolbark

0,4

0,2

Kosmolów

0,4

0,1

Podlesie Bukowno

0,8

0,2

Podlesie Rabsztyńskie

0,5

0,1

Zadole Kosmolowskie

0,7

0,2

 

Wartość dopuszczalna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

dla ołowiu           10 [µg/l]

dla kadmu          5 [µg/l]

  1. Informacje dodatkowe dotyczące wyników:
  2. Wyniki analiz otrzymano za pomocą metody przepływowej analizatorem kulometrycznym EcaFlow GLP 150 .

    Granica oznaczalności dla metod wynosi odpowiednio:

    • dla ołowiu 6 µg/l
    • dla kadmu 2 µg/l
  3. Wyniki pomiarów dla wartości poniżej granicy oznaczalności metody nie zawsze wskazują na faktyczną zawartość analitu w próbce. Wynik poniżej wartości oznaczalności może pochodzić od wpływu interferencji przyrządu, środowiska pracy. Jest to cecha każdej metody, normalna dla każdego badania. Potwierdzeniem jest wartość otrzymywana dla badań wody destylowanej czy mineralnej tj. np. dla ołowiu i 0,1 . µg/l dla kadmu, gdzie kadm i ołów nie występuje, a przyrząd pokazuje ich ślady.