Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

INFORMACJA O ŚCIEKACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE

OPÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSOŚCI CIEKŁYCH

 

W związku ze zmianą cennika usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informujemy, że od dnia 01.01.2018r. zmianie ulega wynagrodzenie za usługę przyjęcia i oczyszczenia 1 [m3] nieczystości ciekłych wprowadzanych na stację zlewną z wysokości 9,00 zł netto na cenę 7,85 zł netto plus należny podatek VAT.