Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY


OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 13.30

Uwaga !!!

w przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny
w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.

 

tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00

tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00

 

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

Rejon

planowana data wymiany wodomierzy

GMINA BOLESŁAW

cały obszar

w trakcie realizacji

GMINA BUKOWNO

cały obszar

w trakcie realizacji

GMINA OLKUSZ

w trakcie realizacji

Bogucin Mały

październik-grudzień 2023 r.

Pazurek

październik-grudzień 2023 r.

Podlesie Rabsztyńskie

październik-grudzień 2023 r.

Braciejówka

październik-grudzień 2023 r.

Troks

październik-grudzień 2023 r.

Witeradów

październik-grudzień 2023 r.

Miasto Olkusz ( wybrane ulice)

grudzień 2023 r.

GMINA KLUCZE

cały obszar

w trakcie realizacji

Rodaki

październik-grudzień 2023 r.

Ryczówek

październik-grudzień 2023 r.

Hucisko

październik-grudzień 2023 r.

Bydlin

październik-grudzień 2023 r.

Godawica

październik-grudzień 2023 r.

Góry Bydlińskie

październik-grudzień 2023 r.

Bogucin Duży

październik-grudzień 2023 r.

Jaroszowiec

październik-grudzień 2023 r.

 

O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.

>>>pobierz<<<