Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

HARMONOGRAM ODCZYTÓW


Odczyty wodomierzy od 10 maja 2021r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 maja 2021r. przywracamy odczyty wodomierzy w Państwa domach przez naszych pracowników wg załączonego harmonogramu na 2021r.

W miesiącach oznaczonych w harmonogramie symbolem „O” (jak odczyt) odczyty wodomierzy dokonywane są fizycznie przez naszych pracowników.

Pracownik dokonuje odczytu i pozostawia fakturę w skrzynce pocztowej, a w przypadku Państwa nieobecności pozostawia zawiadomienie z prośbą o podanie stanu wodomierza telefonicznie w ciągu 3 dni oraz informacją, że po tym terminie zużycie wody ustalone zostanie szacunkowo, a faktura zostanie wysłana pocztą.

Zachęcamy Państwa do udostępniania pracownikom wodomierzy do odczytu, a w przypadku braku takiej możliwości podawania własnych odczytów.

Jest to szczególnie ważne w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy rzeczywistym zużyciem wody a szacowanym. Ponadto kontrolowanie zużycia na wodomierzu pozwoli w porę ograniczyć straty podczas ewentualnej awarii.

Podczas przeprowadzania odczytów nasi pracownicy zachowują zalecane środki ochronne (dystans, maseczka, dezynfekcja rąk).

W miesiącach oznaczonych symbolem „SZ” (jak szacowany) otrzymacie Państwo rozliczenie na podstawie szacowanego zużycia.

Symbol „OR” oznacza odczyt radiowy. Jeżeli wodomierz główny u Państwa posiada moduł radiowy większość odczytów będzie dokonywana zdalnie bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Jednakże nie pozbawia to Przedsiębiorstwa prawa do przeprowadzania kontroli i fizycznych odczytów wodomierza. Dlatego co pewien czas pracownik poprosi Państwa o udostępnienie wodomierza do przeprowadzenia kontrolnego odczytu w celu potwierdzenia poprawności przekazu radiowego.

HARMONOGRAM 2021   >>>>link<<<<