Jesteś tutaj

Dzień Pracownika Służb Komunalnych


Dzień Pracownika Służb Komunalnych

10 maja dla pracowników m.in. wodociągów jest dniem szczególnym. W tym dniu obchodzone jest święto Dnia Pracownika Służb Komunalnych . Tegoroczną uroczystość w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu uświetniła wizyta Wicewojewody Małopolskiego - Józefa Gawrona, który wręczył złote medale za długoletnią służbę pracownikom Olkuskich Wodociagów przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Sześcioro pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Olkuszu zostało odznaczonych złotymi medalami za długoletnią służbę nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę., a byli to:

  • Bernarda Kocjan
  • Barbara Wrzosek
  • Jerzy Skubis
  • Andrzej Gruszczyński
  • ś.p. Zbigniew Wawrowski
  • Małgorzata Bienias (odznaczona w 2017 roku)

Pracownikom Spółki, w tym  ważnym dniu, towarzyszyli zaproszeni goście, w tym:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta Bukowno – Mirosław Gajdziszewski

Wójt Gminy Klucze – Norbert Bień

Wójt Gminy Bolesław – Krzysztof Dudziński wraz z Zastępcą - Krystyną Kowalewską

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego - Marcin Cockiewicz i Andrzej Wójcik

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko 

Duszpasterz Krajowy pracowników wodociągów w Polsce - ksiądz Grzegorz Krząkała

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Agata Knapik

PowiatowyInspektor Nadzoru Budowlanego w Olkuszu - Grzegorz Swędzioł

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu - Zbigniew Wrzesień

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu - Tomasz Zając

Asystent Posłanki Lidii Gądek - Anna Polakiewicz 

Asystent Posłanki Agnieszki Ścigaj z ruchu KUKIZ’15 -Miłosz Pałka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu i w Bukownie - Jan Kucharzyk i Edmund Gmitruk

Rada Nadzorcza Spółki z Zastępcą Przewodniczącego - Wiesławem Pałką na czele

Uroczystość wzbogacił występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu pod kierunkiem Pani Renaty Guzik i Małgorzaty Dachowskiej, za co serdecznie dziękujem y zarówno młodym artystom jak i mentorom.

Tegoroczne medale nie są jedynymi, które zostały przyznane pracownikom Przedsiębiorstwa. Od kilku lat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza zasłużonych wodociągowców, dzięki czemu ciężka praca w służbie mieszkańcom jest dla nich jeszcze większym zaszczytem.

Życzenia i gratulacje dla pracowników Olkuskich Wodociągów płynęły nie tylko ze strony Zarządu i Wspólników Spółki. Wicewojewoda Małopolski  wyraził swoje uznanie dla odznaczonych oraz całego środowiska, czyli w tym przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dziękował także wszystkim pracownikom  za ciągłą  ich dyspozycyjność i życzył, aby dalsza praca przynosiła im dużą satysfakcję.

Obchody zakończono Mszą Świętą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Pracowników, Emerytów i ich rodzin Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Wyrazy wdzięczności dla Dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu za życzliwość oraz profesjonalne wsparcie przy organizacji uroczystości.